Anorexie, Bulimie a poruchy přijímání potravy

Poruchy příjmu potravy jsou velice obšírné téma. V tomto článku se ale zaměříme jen na pár aspektů těchto závažných onemocnění.

Hlavním bodem je odpověď na otázku, proč vůbec poruchy příjmu potravy existují. Důvody jsou následující:

Psychologické a emocionální faktory jsou často hlavním důvodem. Potrava je první oblast, se kterou se lidé seznamují, a proto je také zcela běžné, že se do ní promítají i duševní traumata, se kterými se potýká spousta lidí.

Tělo touží po konkrétních živinách, které se v potravinách různého druhu nacházejí. Tělo může prahnout po větším množstvím vápníku v mléku, hořčíku, cukru nebo mědi v čokoládě, hořčíku nebo minerálech v ořeších a semenech, sodíku ve slaných potravinách či draslíku v ovoci a zelenině.

Simulanty mohou do velké míry zvýšit chuť na určité druhy potravin. Nejčastějšími jsou cukr, sůl, kofein a pravděpodobně také některé druhy chemických látek, které zvyšují spalování či jinak ovlivňují chemické složení těla, což je pro tělo příjemné.

Některé toxické chemické látky přítomné v potravinách mohou způsobit závislost či naopak odpor. Glutaman sodný například zvyšuje chuť na potraviny, ve kterých je obsažený, např. v různých druzích omáček. Účinky mnoha dalších toxinů mohou být nepatrné, ale pro některé lidi závažné.

Někteří lidé mají zvýšené chutě přímo na celý produkt, např. chléb či brambůrky

Hypoglykemie je častým zdrojem chuti na sladké.

Někteří lidé jedí, aby si „udrželi sílu“. To je vcelku zajímavý efekt, když jídlo stimuluje mozek a trávicí orgány a v podstatě udržuje člověka, který by se jinak cítil unavený, vzhůru.

Lidé s rychlým spalováním často jedí, aby si udrželi rychlé spalování. To ve většině případů znamená, že mají chuť na alkohol a sacharidy. Pokud chtějí zpomalit, projeví se u nich chuť na tučná jídla.

Lidé s pomalým spalováním mají často chutě na sladké, to z toho důvodu, aby si udrželi vyšší hladinu cukru v krvi, která je u nich obvykle nižší.

Tzv. alergie na potraviny jsou časté a často ignorovány. Mohou způsobit závislosti, silné averze a mohou také ovlivnit chuť k jídlu jako takovou. Některé alergeny v potravinách neovlivňují jen trávicí systém, ale také některé funkce v mozku a proces poznávání.

Anorexie a bulimie

U anorexie i bulimie je většinou zjištěna nerovnováha mědi v těle. Vysoká hladina mědi a nedostatečné množství zinku jsou spojeny se ztrátou dvou smyslů, chuti a čichu, která vede ke ztrátě chuti k jídlu. Tento jev je dnes velmi běžný. Proto lidé jedí často nepravidelně a vynechávají jídla. To také vede k časté konzumaci pálivých, přeslazených a přesolených jídel, jinak by pro spoustu lidí tato jídla neměla valnou chuť. Obnova přirozených smyslů je ale pomalý proces, při kterém musí dojít k vyrovnání chemického složení těla.

Dalším závažným faktorem u anorexie je zkreslená představa o vlastním těle. Tento jev je rovněž provázán s nevyrovnanou hladinou mědi v těle. Měď je asociována se sklony být tzv. „mimo“ a se schizofrenními tendencemi, což je bohužel také častý jev.

Anorexie je velmi závažná a nebezpečná choroba, jelikož z biochemického hlediska živí sebe sama. Jak se zhoršuje nevyváženost hladiny mědi v těle, osoba méně jí, což má za následek zmenšující se množství vápníku a zvětšující se množství mědi v těle. Pokud se nepodaří tento bludný kruh prolomit, tělo se může natolik vyčerpat, že člověk zemře.  Přístup vyváženosti výživy může být u osob trpících anorexií opravdu účinný, pro některé dokonce životně důležitý.

Vyváženost výživy u poruch příjmu potravy

Věda zabývající se vyvážeností výživy může mít na poruchy příjmu potravy velký vliv. Pomocí tohoto přístupu lze v těle upravit hladinu důležitých minerálů, což vede ke snížení neobvyklých chutí na jídlo. Odstranění toxických kovů může také pomoci obnovit normální chuť k jídlu.

U všech není snadné vyrovnat hladinu mědi v těle, ale přístup vyváženosti výživy je v těchto případech extrémně účinný. Mnohým osobám trpících anorexií a bulimií vydatně pomohl.

Obnova hladiny energie v těle upravením rychlosti spalování pomáhá zlepšit náladu a celkově duševní funkce. Může také výrazně zvýšit sebeúctu a sebevědomí k tomu, aby osoba překonala strach a vymýtila zkreslené představy o svém těle. Je však nutné, aby byl program vyváženosti výživy přesně dodržován, a proto je potřeba, aby osobám trpícím anorexií někdo alespoň zpočátku s jeho dodržováním pomohl.

Vyváženost výživy má účinek i tam, kde to není zcela zřetelné. Odstraněním toxických kovů se uvolní energie, která může být například použita k hojení starých ran na duši. K tomuto jevu během programů vyváženosti výživy dochází často a může představovat klíč k překonání mnohých poruch příjmu potravy.