Neplodnost

Neplodnost, neschopnost otěhotnět nebo-li infertilita trápí miliony žen a jejich mužů po celém světě. Pokud začne pár neplodnost řešit, dozví se o mnohých příčinách neplodnosti a příčin může být skutečně mnoho. U žen jsou to endokrinní, tubární a peritoneální, imunologické, cervikální, andrologické nebo genetické faktory. U mužů jde o sekreční a exkreční faktory. U mužů se běžně provádí vyšetření spermiogramu, které ale často neodhalí nic zásadního a pár pátrá dále, s tím, že tentokrát se alespoň okruh řešených problémů zúžil na ženu. Ne vždy se ovšem postupuje logicky jak je potřeba.

Pokud je řeč o problémech při početí dítěte, je třeba zdůraznit, že za neplodný pár se považuje ta dvojice, které se nedaří počít potomka v průběhu 12 měsíců aktivního pohlavního styku bez použití antikoncepčních prostředků.

Oficiální data hovoří takto: Při aktivním pohlavním styku (cca 2 – 3x týdně) dochází v průběhu jednoho roku k početí potomka u 75% párů. Za fertilní se považuje přibližně každý 50. pohlavní styk. Hlavním důvodem neplodnosti je v největším počtu případů porucha reprodukční soustavy u jednoho z partnerů (ve 40 – 50% případů), případně u obou (5 – 10% případů), přičemž neplodnost na straně ženy se objevuje výrazně častěji (60 – 80% případů) než na straně muže (30 – 40%).

Dle oficiálních dat mezi nejčastější důvody způsobující problémy při početí dítěte patří:

  • Endokrinní faktory (35 – 40%)
  • Tubární a Peritoneální faktory (20 – 30%)
  • Imunologické faktory (20%)
  • Cervikální faktory (5%)

Velmi často je však příčinou obyčejná biochemická nebo výživová nerovnováha nebo zcela typická toxicita a problém lze snadno a relativně levně vyřešit. Tímto tak odpadají metody in-vitro fertilizace (asistované reprodukce).

Příčiny neplodnosti dle neoficiálních dat

Nízké hladiny důležitých živin, jako jsou minerály. Dnes běžná záležitost, bez ohledu na to, jak mladý nebo fyzicky krásný člověk se jeví. Důvodem jsou nesprávné stravovací návyky, konzumace nevhodných (nejen rafinovaných a industriálně zpracovávaných, ale i hybridních nebo geneticky modifikovaných) potravin a také stres, který nás vyčerpává, zvyšuje aciditu a tělo tak přichází o mnohé důležité látky. Nižší produkce spermií u mužů je často přímo spojená s nekvalitní výživou. Nízké hladiny živin mají vliv i na hormonální nerovnováhu, která je častou příčinou neplodnosti.

Acidóza organismu. Při překyselení organismu dochází nejen k vyčerpávání živin, ale kyselé prostředí není vhodné pro spermie. Jednoduchý fakt, na který se zapomíná.

Celiakie, stejně jako alergie na lepek bývá spojená s neplodností. Snadno se vyřeší odstraněním všech obilovin jako pšenice, žito, oves a ječmen ve všech formách ze všech typů potravin. Zjistíme pak, že nám to vlastně vůbec nechybí.

Toxické kovy a toxické chemikálie mohou ovlivnit těhotenství a často způsobují potraty. V současné době trpí většina žen nějakou toxickou kontaminací, ačkoli navenek neexistují žádné viditelné symptomy. Toxické kovy a chemikálie jsou všude kolem nás, často i tam, kde bychom je nečekali. Typicky je to denně používaná kosmetika, pitná voda, vzduch, potraviny, prostředky na mytí, postřiky na květiny a stromy, kterých se dotýkáme a další.

Detoxikace těžkých kovů (chelace kovů) je nejen úplným základem pro normální početí, ale i pro zdravý vývoj a život dítěte.

V současné době se rodí mnoho dětí již s toxicitou právě díky toxicitě matky a také otce.

Mnohým problémům kojenců a dětí od ekzémů až po autismus, náchylnost k infekčním onemocněním a rakovině je možné předejít nebo je minimalizovat právě tím, že se odstraní toxické kovy a chemikálie před otěhotněním. Jedná se o druh prenatální péče, která je dnes velmi zapotřebí. Většina klasických lékařů si neuvědomuje, že to je nutné a také neví, jak v detoxikaci pomoci mladým mužům a ženám, které se v ordinacích objevují s různými jinými problémy. Často pak slyšíme, že problém je chronický. To je typická odpověď, když lékař neví co dělat a alopatická medicína je na takový problém neúčinná. Není divu, neboť často se tento problém ani nediagnostikuje natož, aby se někdo ptal, zda je potřeba jej řešit.

Chronické infekce a parazitární zátěže mohou také negativně zasahovat do těhotenství nebo plodnosti muže. Mnoho žen má skryté infekce, které mají vliv na schopnost otěhotnět nebo dítě v pořádku donosit. Tyto infekce mohou mít vliv na dělohu, vejcovody, vaječníky nebo jiné části těla zapojené do reprodukce. Většinou nejsou identifikovatelné v krvi nebo při jiném běžném lékařském vyšetření, protože jsou velmi zákeřné a pro své přežití v těle hostitele jsou dokonale přírodou vybavené. Může se jednat i o staré sexuálně přenosné infekce, které jsou mnohdy dokonale nezjistitelné ani při laboratorním vyšetření, jako třeba Chlamydia trachomatis, která má schopnosti maskování v bílých krvinkách hostitele a tak je neviditelná i pro jeho oslabený imunitní systém.
Je zcela logické, že je potřeba, aby oba partneři byli stejně zdraví, neboť nemá smysl vyléčit jen manželku a manžela nikoliv, protože může dojít k reinfekci.

Další příčinou neplodnosti jsou biochemické nerovnováhy, které mohou ovlivňovat těhotenství a zahrnují různé typy biochemické stresu, který může být identifikován na řádně provedené biodiagnostické analýze. Další příčinou je i únava a dlouhodobý stres, pokud jde o natolik závažný a dlouhodobý problém, že jsou díky ní naprosto vyčerpané nadledvinky.
Biochemická rovnováha je také užitečná při problémech v těhotenství jako je ranní nevolnost, gestační diabetes, vysoký krevní tlak, preeklampsie a eklampsie. Všechny tyto potíže mohou být úplně vyřešeny nebo alespoň minimalizovány.

Psychické nevyváženosti ve vztahu mezi partnery. Ačkoliv se to zdá jako nepodstatné a spousta lidí dnes potlačuje své emoce, city a pocity, psychická balance je velice důležitá.

 Co je to tedy neplodnost? Jde vlastně svým způsobem o požehnání, neboť chrání ženu a potenciálně i její dítě před něčím, na co není ještě připravená a má fungovat právě jako iniciátor pro to, aby se o sebe budoucí matka začala lépe starat. Platí tedy, že by se jakákoliv žena, která alespoň vzdáleně v budoucnosti plánuje mateřství měla začít zajímat o své zdraví a pochopit všechny důležité vztahy, které povedou k jejímu zdraví a početí zdravého dítěte.

Hlavní problém nepřirozeného oplodnění a metod mechanické nebo in-vitro fertilizace je právě nerespektování přírody a jejich jednoduchých zákonů.

Metodou biodiagnostiky je možné poměrně přesně a rychle zjistit zdravotní stav člověka. Náprava nedostatků a vyřešení výše uvedených příčin je možná a přestože často jde o zcela zásadní změnu životního stylu a pohledu na něj, je potřeba začít dokud je ještě čas.