Co je Niacin a co Niacinamid (Vitamin B3)

Co je niacin a niacinamid (Vitamin B3)

Niacin se užívá ke snižování vysoké hladiny cholesterolu. Je rovněž užíván spolu s dalšími prostředky při potížích oběhovému systému, při migrénách, závratích a průjmech vyskytujících se při onemocněním cholerou. Pro svou schopnost eliminovat toxiny je užíván k dosažení negativních výsledků vyšetření moči, při kterém se zjišťuje přítomnost nezákonných drog.

Niacinamid se užívá v lékařství při léčbě diabetu a dvou kožních onemocnění – bulózní pemfigoitidy a onemocnění granuloma annulare.

Niacin a nicinamid zabraňují potížím způsobených poklesem vitamínu B3 v organismu a zdravotním potížím typu pellagra, způsobené nedostatkem tohoto vitamínu. Obě tyto formy vitamínu B3 se užívají při léčbě schizofrenie, halucinací v důsledku užívání drog, Alzheimerovy choroby a chorob vyskytujících se převážně ve vyšším věku – zpomalování myšlenkových pochodů, stavů deprese, nemoci z pohybu, chronického postkomočního syndromu, závislosti na alkoholu a retence vody.

V některých případech se niacin či niacinamid užívá k potlačení příznaků akné, malomocenství, hyperkinetické poruchy (ADHD), ztráty paměti, artrózy, dále k zmírnění bolestí hlavy v premenstruačním období a zmírnění trávicích obtíží, k ochraně proti toxickým látkám, k prevenci předčasného stárnutí, ke snížení vysokého tlaku, ke zlepšení oběhového systému, k uvolnění a zlepšení sexuálních prožitků a k prevenci proti šedému zákalu.

Niacinamid se aplikuje na pokožku při zdravotních obtížích s akné vulgaris.

Účinnost niacinu a niacinamidu

Nezávislá databáze přírodních léčiv Natural Medicines Comprehensive Database měří účinnost léčiv jednoznačně na základě vědecky podložených důkazů. Prostředky řadí do kategorií podle účinnosti jako účinný, s pravděpodobností účinku, s možností účinku, možná neúčinný, pravděpodobně neúčinný, neúčinný a s nedostatečnými důkazy.

Účinnost NIACINU A NIACINAMIDU (VITAMÍN B3) je následující:

S pravděpodobností účinku u

 • Vysoké hladiny cholesterolu. Vliv na snižování hladiny cholesterolu byl prokázán jen u niacinu, ne niacinamidu. Při vysoké hladině cholesterolu je však potřeba užívat niacin v koncentraci 500 mg a více, jež běžné doplňky stravy neobsahují.
 • Léčby a prevence proti nedostatku niacinu a s tím spojených onemocnění, jakým je například pellagra. Jak niacin, tak niacinamid jsou vhodnými prostředky k těmto účelům. V některých případech je niacinamid vhodnější, jelikož nemá některé vedlejší účinky niacinu, jakými jsou zarudnutí a svědění pokožky.
S možností účinku u
 • Osteoartrózy. Užívání niacinamidu mělo u některých případů pozitivní vliv na pružnost kloubů a snížení bolestí a otoků. V některých případech lze při užívání niacinamidu snížit dávky léků proti bolesti.
 • Alzheimerovy choroby. U osob, které konzumují potraviny a užívají doplňky stravy s vysokým obsahem niacinu, bylo prokázáno nižší riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou než u osob, které těchto potravin a doplňků stravy konzumují méně. Neexistují však důkazy, které by potvrdily, že prevenci proti Alzheimerově chorobě způsobuje niacin samotný.
 • Kornatění tepen (ateroskleróze.
 • Snižování rizika druhého infarktu u mužů s potížemi srdce a oběhového systému.
 • Průjmu způsobeného bakterií cholery.
 • Diabetu I. a II. typu
 • Prevence a léčby šedého zákalu.
S nedostatečnými důkazy u
 • Hyperkinetické poruchy (ADHD). Důkazy účinnosti niacinamidu v kombinaci s ostatními vitamíny užívanými k léčbě hyperkinetické poruchy nejsou jednotné.
 • Migrény
 • Závratí
 • Depresí
 • Nemoci z pohybu
 • Závislosti na alkoholu
 • Zlepšení sexuálních prožitků
 • Akné
 • Dalších potíží

Pro zařazení niacinu a niacinamidu do kategorie účinnosti u výše uvedených potíží je třeba více vědecky podložených důkazů.

Jak niacin a niacinamid fungují?

Niacinamid si tělo umí z niacinu samo vytvořit. Niacin se přemění na niacinamid v případě, že je ho v těle více, než je potřeba. Niacin a niacinamid jsou snadno rozpustné ve vodě a při ústním podání snadno vstřebatelné.

Niacin a niacinamid jsou nezbytné pro správné uvolňování energie z potravy. Jsou klíčovými složkami metabolických drah sacharidů, lipidů a aminokyselin. Vliv niacinu a niacinaminu se v závislosti na množství liší. Niacin může mít pozitivní vliv na srdeční potíže, jelikož snižuje cholesterol v krvi a rozšiřuje cévy, a tak zabraňuje tvorbě sraženin. Niacinamid nemá žádné tělu prospěšné účinky týkající se snižování koncentrace tuků, a proto by neměl být užíván k léčbě vysokého cholesterolu a vysoké hladiny tuků v krvi.

Nedostatek niacinu může způsobit onemocnění zvané pellagra, jehož příznaky jsou podrážděná pokožka, průjem a demence. Pellagra (lombardské či červené malomocenství) byla běžnou nemocí na počátku 20. století, v dnešní době je méně častá, a to díky potravinám s přidaným niacinem. V západní civilizaci se pellagra takřka nevyskytuje.

Rizika spojená s nedostatkem niacinu se týkají především osob konzumující stravu chudou na niacin, alkoholiků a osob s pomale rostoucími (neuroendokrinními) nádory.

Nese užívání niacinu a niacinamidu nějaká rizika?

Je pravděpodobné, že užívání niacinu a niacinamidu je při ústním podání u většiny osob bez rizika. Běžným vedlejším účinkem niacinu je zarudnutí pokožky. Takto podrážděná pokožka může pálit, svědit nebo brnět. Zarudnutí se projeví zvláště v obličeji, na rukou a hrudi. Může být doprovázeno bolestmi hlavy. Prevencí proti této reakci jsou menší dávky. Tento vedlejší účinek může být ještě zmírněn užíváním 325 mg aspirinu před každým užitím niacinu. Poté, co si organismus na niacin zvykne, reakce obvykle zmizí. Naopak zhoršena může být konzumací alkoholu, proto se v době užívání niacinu alkoholu raději úplně vyhýbejte.

Dalšími, mírnějšími, vedlejšími účinky niacinu a niacinamidu jsou žaludeční nevolnost, plynatost, závratě, bolest v dutině ústní a další potíže.

Při užívání niacinu v dávkách vyšších než 3 g denně mohou nastat vážnější vedlejší účinky. Mezi ně patří jaterní obtíže, dna, žaludeční vředy, ztráta zraku, vysoká hladina cukru v krvi, nepravidelný srdeční cyklus a jiné závažné potíže. Obdobné vedlejší účinky se mohou vyskytnout při užívání vysokých dávek niacinamidu.

V současné době se množí dotazy, zda je u osob užívajících niacin větší pravděpodobnost postižení mozkovou mrtvicí. Výsledky nedávná rozsáhlá studie totiž ukázaly, že osoby, které užívaly niacin ve vysokých dávkách, byly vystaveny dvojnásobnému riziku postižení mozkovou mrtvicí v porovnání s těmi, kteří niacin neužívali. Ze studie však není jasné, zda byly tyto výsledky způsobené niacinem či jiným neznámým faktorem. V předcházejících studiích vztahujících se na užívání niacinu a riziko mozkové mrtvice žádná taková zjištění odhalena nebyla. Odborníci jsou toho názoru, že je příliš brzo spojovat niacin s mozkovou mrtvicí.

Niacinamid je při správném dávkování relativně bezpečný pro děti.

Preventivní opatření a varování:

Těhotné a kojící ženy: Užívání niacinu a niacinamidu v doporučených dávkách je s velkou pravděpodobností pro těhotné a kojící ženy bezpečné. Doporučená denní dávka pro těhotné a kojící ženy je 30 mg denně u žen ve věku do 18 let a 35 mg u žen starších 18 let.

Alergie: Niacin i niacinamid mohou vyvolat alergie, jelikož způsobují vylučování  histaminu, chemické látky vyvolávající alergické reakce.

Nestabilní angina pectoris: Vysoké dávky niacinu a niacinamidu mohou zvýšit riziko nepravidelného srdečního tepu. Užívejte je proto s opatrností.

Diabetes: Niacin i niacinamid mohou zvýšit hladinu cukru v krvi. Osoby s diabetem, které užívají niacin nebo niacimid, by měly pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi.

Onemocnění žlučníku: Niacid i niacimin mohou zhoršit obtíže u osob trpících onemocněním žlučníku.

Dna: Vysoké dávky niacinu či niacinamidu mohou způsobit vznik dny.

Nízký krevní tlak: Neužívejte niacin ani niacinamid v případě, že máte nízký krevní tlak. Užívání těchto vitamínů může krevní tlak ještě více snížit.

Onemocnění jater: Niacin a niacinamid mohou zhoršit obtíže způsobené onemocněním jater. Pokud chorobou jater trpíte, niacin ani niacinamid neužívejte.

Onemocnění ledvin: Niacin se může hromadit v organismu postiženém onemocněním ledvin a může způsobovat potíže. Neužívejte jej, pokud onemocněním ledvin trpíte.

Operační zákrok: Niacin i niacinamid mohou narušovat regulaci cukru v krvi během a po operačním zákroku. Pokud plánujete podstoupit operační zákrok, přestaňte užívat niacin i niacinamid 2 týdny před ním.

Interakce s léčivy

Střední interakce

Užívejte se zvýšenou opatrností.

Alkohol (etanol)

Niacin může způsobovat zarudnutí a svědění pokožky. Konzumace alkoholu spolu s niacinem může tuto reakci zhoršit. Existuje názor, že konzumace alkoholu v kombinací s niacinem může zvýšit riziko onemocnění jater.

Allopurinol

Allopurinol je užíván k léčbě dny. Konzumace vysokých dávek niacinu může projevy dny zhoršit a zmírnit účinek allopurinolu.

Carbamazepin

Carbamazepin je v těle rozkládán. Objevují se názory, že rychlost rozkladu carbamazepinu může být ovlivněna (snížena) užíváním niacinamidu. Míra závažnosti tohoto jevu nebyla doposud dostatečně prozkoumána.

Clonidin

Jak clonidin, tak niacin snižují krevní tlak. Užívání niacinu v kombinaci s clonidinem může způsobit, že krevní tlak klesne příliš.

Léky na diabetes

Dlouhodobé užívání niacinu a niacinamidu může způsobovat zvýšenou hladinu cukru v krvi a narušovat tak účinek léků předepsaných k léčbě diabetu. Pravidelně si proto kontrolujte hladinu cukru v krvi. Je možné, že bude nutné změnit dávkování léků předepsaných k léčbě diabetu.

Léky užívané ke snížení cholesterolu (sekvestranty žlučových kyselin)

Některé léky na snížení hladiny cholesterolu zvané sekvestranty žlučových kyselin mohou snížit množství niacinu či niacinamidu určeného k absorpci v těle. Tím dojde ke snížení účinku těchto látek. Mezi užitím niacinu či niacinamidu a předepsaných léků doporučujeme udělat pauzu 4-6 hodin.

Léky užívané ke snížení cholesterolu (statiny)

Niacin může nepříznivě ovlivnit svalovou hmotu. Některé léky užívané ke snížení cholesterolu zvané statiny mohou mít rovněž vliv na svalstvo. Užívání niacinu spolu s těmito léky může zvýšit riziko svalových obtíží.

Primidon

Primidon se v organismu rozkládá. Objevují se názory, že niacinamid může ovlivnit tempo rozkladu primidonu. Míra závažnosti tohoto jevu nebyla doposud dostatečně prozkoumána.

Probenecid

Probenecid se užívá k terapii dny. Vysoké dávky niacinu mohou snížit účinek probenecidu a zhoršit příznaky dny.

Sulfinpyrazon

Sulfinpyrazon je užíván k léčbě dny. Vysoké dávky niacinu mohou snížit účinek sulfinpyrazonu a zhoršit příznaky dny.

Menší interakce

Užívejte opatrně.

Aspirin

Aspirin je s niacinem často užíván s cílem zmírnit zčervenání pokožky způsobené niacinem. Vysoké dávky aspirinu mohou však snížit rychlost, s jakou organismus niacin vylučuje. Tento jev může způsobit přítomnost nadměrného množství niacinu v těle a jeho vedlejší účinky. Nízké dávky aspirinu užívané ke zmírnění zarudnutí pokožky způsobené niacinem však potíže nevyvolávají.

Nikotinové náplasti

Občasným vedlejším účinkem niacinu je zarudnutí pokožky a závratě. Nikotinové náplasti tyto nežádoucí účinky rovněž vykazují. Užívání niacinu spolu s používáním nikotinových náplastí může zvýšit pravděpodobnost výskytu těchto vedlejších účinků.

Interakce s bylinnými preparáty a doplňky stravy

Antioxidanty

Kombinace niacinu a simvastatinu zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu (HDL) u osob s onemocněním věnčitých tepen a nízkou hladinou HDL. Užívání niacinu v kombinaci s antioxidanty (selen, vitamín C, vitamín E a beta karoten) však může vzestup HDL mírnit. Není známo, zda k tomuto jevu dochází i u osob, které onemocněním věnčitých tepen netrpí.

Chrom

Užívání niacinu společně s chromem může způsobit pokles hladiny cukru v krvi. Pokud trpíte diabetem a užíváte doplňky stravy s obsahem niacinu a chromu, doporučujeme pravidelně si kontrolovat hladinu cukru v krvi, zda nedochází k přílišnému snižování.

Bylinné preparáty a doplňky stravy, které mohou způsobit poškození jater

Niacin, zvláště pak ve velkých dávkách, může způsobit poškození jater. V kombinaci s bylinnými preparáty a doplňky stravy, které mohou funkci jater ovlivnit, se může riziko poškození ještě zvýšit. Mezi produkty, které mohou poškodit játra, řadíme androstenedion, Brutnák lékařský, Larrea tridentata, dehydroepiandrosteron (DHEA), Ožanku křovitou, kavu kavu, Mátu polej (kobercovou) či červenou kvasinku

Kombucha

Dle některých zdrojů může kombucha snižovat absorpci niacinu. Toto tvrzení je ale nedostatečně vědecky podložené.

Zinek

Niacin je prvek, který si tělo dokáže vyrobit. Organismus, který je podvyživený nebo nemá dostatek niacinu, u chronických alkoholiků například, dochází k tvorbě extra niacinu při dávkách zinku. Při užívání niacinu v kombinaci se zinkem však může dojít k vedlejším účinků niacinu, jakými jsou zarudnutí pokožky a její svědění.

Interakce s jídlem

Horké nápoje

Niacin může způsobit zarudnutí a svědění pokožky. Tyto vedlejší účinky mohou být umocněny při užití s horkým nápojem.

Dávkování

Následující uvedené dávkování je vědecky podloženo:

ÚSTNÍ PODÁNÍ

 • U osob s vysokou hladinou cholesterolu: Účinek niacinu je závislý na užitém množství. Nejvyšší navýšení hladiny HDL a trygliceridů se projevilo při dávkách 1200-1500 mg denně. Největší účinek niacinu na LDL se dostavil při dávkách 2000-3000 mg denně.
 • K ochraně před srdeční příhodou u osob s vysokou hladinou cholesterolu: 4 g niacinu denně.
 • K prevenci a léčbě nedostatku vitamínu B3: U mírného nedostatku vitamínu B3 – 50-100 mg niacinu či niacinamidu denně. U dospělých osob postižených pellagrou – 300-500 mg niacinu či niacinamidu denně v pozvolných dávkách. U dětí postižených pellagrou 100-300 mg denně v pozvolných dávkách. U osob postižených Hartnupovou nemocí – 50-200 mg denně.
 • Ke snížení ztráty tekutin způsobené bakterií cholery: 2 gramy niacinu denně.
 • K prevenci proti diabetu I. typu u rizikových dětí: niacinamid s postupným uvolňováním – 1-2 g/m² (plocha tělesného povrchu) denně
 • Ke snížení postup nemoci u osob s čerstvou diagnózou diabetu I. typu: niacinamid – 25 mg/kg denně.
 • K léčbě osteoartrózy: niacinamid – 3 gramy denně v pozvolných dávkách.
 • Ke snížení rizika vzniku šedého zákalu: denní příjem cca 44 mg niacinu.
 • K prevenci Alzheimerovy choroby: 17-45 mg niacinu v potravě a multivitamínových doplňcích. Mezi potraviny bohaté na niacin řadíme maso, ryby, fazole, ořechy, kávu a obilné produkty obohacené o niacin. V současné době však neexistuje dostatečné množství studií, které by prokázaly, že užíváním niacinu samotného lze zamezit vzniku Alzheimerovy choroby.

Doporučená denní dávka (RDA) niacinu je následující: novorozenci (0-6 měsíců) – 2 mg; kojenci (7-12 měsíců) – 4 mg; děti ve věku 1-3 roky – 6 mg; děti ve věku 4-8 let – 8 mg; děti ve věku 9-13 let – 12 mg; muži starší 14 let – 16 mg; ženy starší 14 let – 14 mg; těhotné ženy – 18 mg; a kojící ženy – 17 mg. Maximální denní dávka niacinu je následující: děti ve věku 1-3 roky – 10 mg; děti ve věku 4-8 let – 15 mg; děti ve věku 9-13 let – 20 mg; dospělí, včetně těhotných a kojících žen, ve věku 14-18 let – 30 mg; dospělí, včetně těhotných a kojících žen, starší 18 let – 35 mg.