Vitamin D (cholekalciferol, ergokalciferol)

Vitamín D je klíčovým prvkem v tvorbě a obnově kostí a v regulaci množství vápníku a fosforu v těle.

Předpokládané účinky vitamínu D

V těle vitamín D působí jako hormon a dokáže regulovat velké množství genů. Mluví se o něm jako o vitamínu „pro přežití“, neboť  lidé, kteří mají vyšší hladiny vitamínu D, jsou méně nemocní než jejich vrstevníci s nižšími hladinami.

Význam vitamínu D je v účasti při resorpci vápníku a fosfátu ze střeva a přispívá tak k regulaci a optimalizaci hladiny vápníku a fosforu v krvi. Fosfor i vápník jsou důležité pro stavbu kostí. Vitamín D dále pomáhá regulovat geny, které participují na růstu buněk, příznivě ovlivňuje funkci imunitního systému a hladinu cukru v krvi, chrání nás před infekčními respiračními chorobami a před autoimunitním onemocněními. A naopak, nedostatek vitamínu D může být jednou z příčin široké škály nemocí.

  • ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Několik studií prokázalo spojitost mezi nízkou hladinou vitamínu D a zvýšeným rizikem vzniku roztroušené sklerózy. To může být způsobeno vlivem vitamínu D na imunitní systém, který podporuje vznik regulačních T-lymfocytů a snižuje tvorbu prozánětlivých cytokinů. Roztroušená skleróza je autoimunitní choroba, při které pacientův imunitní systém napadá myelin, který chrání nervová vlákna.

  • SRDEČNÍ CHOROBY

Nízká hladina vitamínu D dle některých studií způsobuje vyšší riziko vysokého krevního tlaku a onemocnění srdečního svalu. A zároveň se ukazuje, že doplňky stravy s obsahem vitamínu D snižují riziko úmrtí zapříčiněných těmito faktory u rizikových osob. Testy in vitro a testy na zvířatech prokázaly, že vitamín D reguluje tato rizika tak, že tlumí renin-angiotenzin-aldosteronový systém, hormonální systém, který reguluje krevní tlak.

  • TUBERKULÓZA

Nedostatek vitamínu D je u některých jedinců spojován s vznikem bakterie Mycobacterium tuberculosis. Doplňky stravy s obsahem vitamínu D naopak zvyšují odolnost imunitního systému vůči této bakterii. Pokusy in vitro ukázaly, že vitamín D je v boji s touto bakterií účinným spolubojovníkem makrofágů.

  • ASTMA

Bylo zjištěno, že zvýšený příjem vitamínu D během těhotenství je nepřímo úměrný

výskytu astmatu u dětí ve věku 3-5 let. Vitamín zmírňuje zánět spojený se sípáním povzbuzením regulačních T-lymfocytů a snížením prozánětlivých cytokinů  spolu se zvýšením počtu cytokinů protizánětlivých.

  • DIABETES

Nedostatek vitamínu D je spojován se zvýšeným rizikem vzniku diabetu 2. typu.  Naopak pobyt na slunci a zvýšený příjem vitamínu D a vápníku pomůže riziko této choroby snížit. Ačkoliv mechanismy, pomocí kterých vitamín D snižuje riziko této choroby, nejsou zřetelné, testy in vitro a testy na zvířatech odhalily, že nízká hladina vitamínu D narušuje vylučování inzulínu z beta buněk slinivky břišní a naopak, zvýšený příjem vitamínu D vylučování inzulínu podporuje.

  • KOSTI

Nejjednoznačnější účinky vitamínu D byly prokázány u kostí. Vitamín D podporuje vstřebávání vápníku, čímž pomáhá udržovat hladiny vápníku a fosforu v nezbytném množství, aby docházelo k výživě kostí. Vitamín D je rovněž důležitý pro růst kostní tkáně a remodulace kostí osteoblasty a osteoklasty. Nedostatek vitamínu D způsobuje lámavost a štěpivost kostí nebo dokonce jejich deformaci a rovněž křivici u dětí a osteomalacii u dospělých. Spolu s vápníkem pomáhá vitamín D chránit starší osoby před osteoporózou.

  • RAKOVINA

Studie u osob s vyšší hladinou vitamínu D odhalily nižší riziko rakoviny, zvláště rakoviny prsu a rakoviny tlustého střeva. Při laboratorních testech vitamín D zpomaloval šíření a podporoval diferenciaci a apoptózu rakovinných buněk. Jeden z možných mechanismů tohoto pozitivního vlivu je podpora exprese genu CYP3A4. Tento gen má v sobě zakódován detoxikační enzym, který neutralizuje lithocholovou kyselinu, jednu ze žlučových kyselin, které mohou poškozovat DNA střevních buněk a mohou podporovat karcinogenezi tlustého střeva.

Mezi základní přírodní zdroje vitamínu D patří:

tuk, žloutek, játra

Doporučená denní dávka (DDD) vitamínu D:

Dospělí

muži = 200 – 400 I.U.;

ženy = 200 – 400 I.U.; těhotné 400 I.U.;

Děti

3 – 10 let = 400 I.U.;

Dlouhodobé předávkování vede k ukládání vápníku do měkkých částí těla a poškození ledvin