Aneuryzmata

Cílem tohoto článku je informovat čtenáře, že věda zabývající se vyvážeností výživy může zvrátit aneuryzmata. Ač se tato informace může zdát překvapivá, je založena na dostatečném množství případů, díky kterým můžeme potvrdit její pravdivost. V současné době bylo zaznamenáno několik případů léčby aneuryzmat programem vyváženosti výživy, u kterých jen čekáme, až budou moci být potvrzeny metodou magnetické rezonance či jinými standardními metodami.

Aneuryzma je v podstatě rozšíření nebo výduť dutého orgánu. Nejčastěji se vztahuje k tepnám, nebo stěně srdeční komory. Aneuryzma je tikající bombou v těle, jelikož tepnami krev koluje pod jistým tlakem, a pokud dojde k prasknutí, je to jako s balónem – krev se rozlije, krevní tlak se dramaticky sníží a během několika minut dochází k smrti. Pacient ani lékař většinou vůbec netuší, co a proč se stalo.

Aneuryzmata je rovněž těžké rozpoznat bez vyšetření přístrojem magnetické rezonance (MR) nebo počítačovým tomografem (CT). Tato vyšetření jsou nákladná a CT přístroje navíc způsobují vystavení pacienta velkému množství rentgenového záření, tudíž nemohou být prováděna pravidelně. Bez nich je však skoro nemožné aneuryzma odhalit. Řešením je vyšetření biodiagnostickou metodou, které je zcela neinvazivní a proto může být opakováno i v krátkých časových intervalech.

Občas je i tradiční lékař schopen nalézt aneuryzmata, to když si pacient stěžuje na neurčitou bolest, například v oblasti břicha, kde se aneuryzmata často vyskytují. Za použití lokálního rentgenu může lékař tuto diagnózu následně potvrdit. Aneuryzmata v oblasti mozku provází také často bolest hlavy nebo tlak. Kromě těchto projevů však neexistují žádné další konkrétní příznaky, aneuryzmata jsou tedy v drtivé většině případů diagnostikována u pacienta až po jeho smrti.

Proto také neexistuje mnoho případů, na kterých by se dala prokázat úspěšnost jejich léčby. Pokud jsou objeveny, doporučuje se okamžitá operace. Jedinými případy, které mohou potvrdit úspěšnost léčby vyvážeností výživy jsou ty, kdy pacient odmítne operaci, a ani těchto případů moc není.

Vyváženost výživy a aneuryzmata

Krása programu vyváženosti výživy spočívá v tom, že k tomu, aby došlo k odstranění aneuryzmatu, nemusí pacient vědět, zda ho má, či nemá. Prostě žije svůj život bez toho, aby myslel na nebezpečí, které aneuryzma představuje, a na to, jaké kroky se musejí podniknout, aby došlo k jeho zmenšení a odstranění nebezpečí. Jen tak na okraj, malé aneuryzma většinou problém nepředstavuje. U velkého se vždy jedná o vážný stav.

Analýza vlasové tkáně a odhalené příčiny aneuryzmat

Mezi příčiny vzniku aneuryzmat patří nerovnováha mezi zinkem a mědí v těle. Měď je nezbytná pro zdravou pojivovou tkáň, stejně tak jako zinek. Pokud je těchto dvou minerálů nedostatek nebo jsou přítomny pro tělo v nevyužitelné formě, nedochází ke správné tvorbě pojivové tkáně a její struktura je slabší. Zde se pak mohou tvořit aneuryzmata.

Toxické kovy mohou hrát také roli. Do těch, které běžně postihují tepny, patří kadmium a olovo. Rtuť může být také jedním z nich. Pojivová tkáň rovněž vyžaduje velké množství živin, jakými jsou například kvalitní bílkovina, vitamíny A, B, C a E, aminokyseliny s obsahem síry, dostupné z živočišných produktů, a další.

Závěrem

Pokud Vám bylo diagnostikováno aneuryzma, nebo máte pocit, že jej máte, a nechcete podstupovat operační zákrok z důvodu možného nebezpečí, které představuje, zvažte program vyváženosti výživy.