Diabetes – Cukrovka

DIABETES, EPIDEMIE 21. STOLETÍ 

Diabetes (cukrovka) představuje celosvětovou epidemii obrovských rozměrů. Každý rok na ni zemřou miliony lidí a náklady na léčbu této nemoci se pohybují v miliardách. Tomu se ale dá předejít. Podle nedávné prognózy Státního zdravotního ústavu bude v roce 2025 trpět cukrovkou 20 % Čechů, což je 100% nárůst oproti současnosti, kdy má toto onemocnění každý desátý Čech. U některých je nemoc zjištěna až po letech, o to horší je následná léčba.    

Popis. Onemocnění diabetes je v lékařské terminologii definováno jako zvýšená hladina cukru v krvi, tzn. v testech prováděných nalačno je hladina glukózy v krvi vyšší než 5,5 mmol/l.

Ve skutečnosti je ale diabetes druh nerovnováhy metabolismu glukózy, která ovlivňuje mnohem více než jen hladinu glukózy v krvi nebo v moči. Koncentrace glukózy v krvi může být v některých případech dokonce v normálu.

Kategorie. Lékařská věda dělí diabetes do tří kategorií: diabetes 1. typu, diabetes 2. typu a diabetes insipidus. Všechny typy se dají úspěšně léčit za pomoci dobře nastaveného programu vyváženosti výživy. Tímto tématem se zabýváme níže.

Někteří lékaři již také hovoří o diabetu 3. typu, který se projevuje sníženou citlivostí na inzulín, v tomto případě mozku, se kterým by mohlo souviset obávané neurodegenerativní onemocnění, tzv. Alzheimerova choroba. U tohoto typu onemocnění jsou podávány triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT), které mají dobré výsledky.

Příznaky diabetu

Příznaky diabetu se mohou lišit v závislosti na typu. U diabetu 1. typu a diabetu insipidus je společným příznakem zvýšený objem moči a zvýšená frekvence močení, a to i v noci. K tomuto jevu dochází v důsledku zvyšování hladiny cukru v krvi, na kterou se snaží reagovat játra tak, že vylučují více cukru do moči. Na cukr se váže voda, čímž se zvýší objem vylučované moči. To se také projevuje větší žízní, jelikož tělo ztrácí velké množství vody.

Dalším častým příznakem je v některých případech chuť na sladké či na jídla s obsahem sacharidů. K tomuto jevu dochází tehdy, když se k buňkám nedostane dostatečné množství cukru, a tehdy si tělo o něj požádá. Tento příznak se někdy také nazývá hypoglykémie, ač toto slovo v překladu znamená nízký obsah cukru v krvi, ne v buňkách. Dalšími příznaky hypoglykémie je podrážděnost před jídlem a neschopnost jídlo vynechat.

Dalším běžným příznakem je pocit brnění, často v dolních končetinách a chodidlech. Tomuto jevu se říká periferní neuropatie, při které dochází k blokování malých vlásečnic, a tím se snižuje přítok krve do některých oblastí těla, což vede k neurologickým projevům, jakými je např. brnění či znecitlivění.

Únava, úbytek na váze, nebo naopak přibírání na váze a odulý a nateklý vzhled jsou rovněž příznaky diabetu. Mezi další patří pocity na omdlení, výskyt kožních skvrn, příznaky onemocnění jater, kardiovaskulárního onemocnění, onemocnění očí a jiné tzv. komplikace diabetu.

Příčiny diabetu 1. typu

K tomuto jevu většinou dochází z důvodu zánětu slinivky břišní, která sníží nebo úplně přestane produkovat inzulín. U běžných vyšetření krve se tento jev neprojeví, ale vzhledem k rychle se tvořícím příznakům je diagnóza často zřejmá. Biodiagnostické vyšetření také může vykázat přítomnost infekce, i když rovněž ne hned ze začátku. Tento typ diabetu většinou nastupuje po mírném nachlazení, chřipce či jiné neškodné nákaze a jeho vývoj je rychlý.

K nákaze může dojít v důsledku nadměrného množství železa, manganu či hliníku ve slinivce břišní.

Naštěstí je diabetes 1. typu méně častý, jelikož odstranění tohoto onemocnění pomocí vyvážené životosprávy je velmi pracné, trvá i několik let. Program vyváženosti živin je ale ve většině případů účinný.

Hemochromatóza aneb bronzový diabetes. Tento typ diabetu je poměrně vzácný a jeho podstatou je nadměrné přetížení těla železem. Železo nahrazuje zinek a jiné kovy ve slinivce břišní, a tím se zvyšuje hladina cukru v krvi, která snadno dosáhne hodnoty i 22 mmol/l. Tento typ diabetu je těžce kontrolovatelný.

Častěji se vyskytuje u mužů. Lidé trpící tímto onemocněním mají většinou štíhlou postavu, dobrou strukturu těla a dávají si pozor na to, co jedí. Většinou také trpí kardiovaskulárním onemocněním. Tito lidé také obvykle nemají v lásce jídla s obsahem sacharidů, i když existují výjimky.

Jejich strava může obsahovat větší množství červeného masa a jiných zdrojů železa, i když problém, kterým trpí, se většinou spíše týká špatného využití železa v těle než jeho nadměrné konzumace. Cukrovka je u nich zjištěna většinou tehdy, když začínají hubnout.

Povaha. Lidé trpící hemochromatózou jsou ve většině případů povahou velmi tvrdohlaví a navenek silní, uvnitř však slabí. Tato charakteristika se odvíjí od charakteristiky nevyužitelného železa.

Tito lidé jsou většinou sympatičtí. Vysoký obsah železa jim dodává velký sex-appeal a obecně se dá říci, že to jsou lidé atraktivní, kteří si na svém vzhledu zakládají.

Tento typ diabetu dobře reaguje na program vyváženosti výživy.

Příčiny diabetu 2. typu

Diabetes 2. typu je nejběžnějším typem tohoto druhu onemocnění. Projevuje se nejčastěji u dospělých, a to v pozdějším věku. Poslední dobou čím dál častěji tento typ postihuje i děti.

Diabetes 2. typu je do velké míry provázán s metabolickým syndromem. Jedná se většinou o řadu rizikových faktorů, které dříve či později vedou k rozvoji diabetu.

Příčinou tohoto typu diabetu není nedostatek inzulínu. Naopak, u lidí trpících tímto onemocněním se většinou inzulín nachází ve velkém množství, zvláště v počáteční fázi. Problémem je ale to, že inzulín není schopen plnit svůj úkol, kterým je snižovat hladinu cukru v krvi. Jinými slovy, v těle dochází k inzulínové resistenci čili ke snížené citlivosti na inzulín. Důvodem je to, že snížením cukru v krvi by došlo k nebezpečné dehydrataci organismu. Tomu se organismus zvýšením hladiny cukru v krvi snaží zabránit.

Úprava hladiny vody v těle, správné stravování a kvalitní životní styl jsou cestou k odstranění diabetu 2. typu. Lékařské preparáty nejsou potřeba, pokud je odstranění přírodní cestou prováděno kvalitně a odborně.

Příčiny diabetu insipidus

Tento typ diabetu je celkem vzácný a je způsoben nedostatkem antidiuretického hormonu (ADH), zvaného též vazopresin. K jeho snížení může dojít v důsledku nádoru na podvěsku mozkovém či jiných příčin. Ne vždy toto onemocnění lze úspěšně léčit na bázi celostní medicíny a vyváženosti stravy, i když už pár takových případů existuje. Problém je provázán s přítomností toxických kovů v přívěsku mozkovém, které narušují jeho činnost.

Rozpoznání diabetu

Rozpoznat diabetes včas není vždy snadné. Testy hladiny glukózy v krvi nalačno jsou nejčastějším vyšetřením. Nejsou ale vždy úplně přesné, což je lze říci i o testech moči, a to i moči ranní.

Konečným testem je několikahodinový toleranční test na glukózu. Toto vyšetření je zdlouhavé a ne vždy se používá. A ani tento test nemusí mít vždy přesnou vypovídající hodnotu. Někdy se v rámci tohoto testu měří i inzulín v krvi, což celkové výsledky zpřesňuje. Ohledně jednoznačnosti rozpoznávacích faktorů se vede rozsáhlá diskuze.

Diabetes je v Doktor.cz testován pomocí biodiagnostického vyšetření. Je bohužel zřejmé, a to je nutné zdůraznit, že dnešní doba silně napomáhá vzniku diabetu u většiny lidí.

Biodiagnostická metoda určení diabetu

Důležitými indikátory výskytu diabetu jsou následující faktory.

1. Poměr sodíku k draslíku je menší než 2,5:1. Nízký poměr souvisí s chronickým podrážděním jater, slinivky břišní, ledvin a kardiovaskulárního systému. Poměr nižší než 1:1 s největší pravděpodobností indikuje výskyt diabetu.

2. Nevyrovnaný metabolismus. Lidé trpící diabetem 2. typu mají většinou rychlý metabolismus, ale ne vždy tomu tak musí být. Diabetici 1. typu mohou mít jak rychlý, tak pomalý metabolismus. U těchto lidí testy většinou prokáží zvýšenou hladinu železa v tkáni (více než 2 mg/dl) nebo skryté nadměrné zatížení těla železem.

3. Přítomnost toxických kovů, jakými jsou kadmium, měď, olovo, arzén, hliník a železo. Všechny tyto kovy mohou narušovat hladinu životně důležitých minerálů, jakými jsou zinek, chrom, selen a další.

4. Obsah zinku menší než 12 mg/dl. Zinek je potřebný k tvorbě, vylučování a prodloužení účinnosti inzulínu. Nízká koncentrace zinku umožní železu, mědi a jiným toxickým materiálům, aby ve větším množství napadly a narušily činnost slinivky břišní a jiných orgánů.

5. Nízká hladina chromu, manganu a/nebo selenu. I to se občas v testech objeví. Tyto minerály jsou nezbytně nutné pro správné fungování metabolismu glukózy.

Tyto indikátory nemoci jen nasvědčují. Nemoc může propuknout klidně až za několik let. U některých jedinců se nemusejí díky jiným faktorům projevit ukazatele všechny. Proto je dobré testy v průběhu času podstoupit znovu.

Potíže spojené s diabetem

Metabolický syndrom je termín zaštiťující řadu rizikových faktorů, které vedou k rozvoji diabetu. Mezi rizikové faktory patří břišní obezita, zvýšená hladina cholesterolu a/nebo triglyceridů a jiné abnormality v hladině tuků v těle, vysoký krevní tlak a jiné známky zánětu, např. vysoký obsah C-reaktivního proteinu. Metabolický syndrom je běžné onemocnění vznikající jednoduše v důsledku přejídání se potravinami s obsahem sacharidů, zvláště jednoduchých sacharidů a cukrů.

Hypoglykemie. Tento termín pro většinu lékařů znamená nízkou hladinu cukru v krvi. Ve skutečnosti se ale jedná o mnohem složitější onemocnění, které je rozděleno na několik typů. Toto téma je podrobněji probíráno v kapitole Hypoglykemie.

Lékařský přístup a jeho slabiny

Standardním lékařským přístupem k diabetu je léčba inzulínovými ampulemi či tabletami na vyrovnání hladiny glukózy v krvi. Úprava stravy je také součástí tohoto přístupu, není ale vždy dostatečně přísná.

Kromě těchto kroků je ještě často zmiňována potřeba zhubnout, ale doporučované diety nejsou většinou tak přísné, aby k nějakému váhovému úbytku došlo. Snížení stresu a nutnost kvalitního odpočinku ani zmiňovány nejsou, i když by měly. Doplňky stravy se nedoporučují, a to je z pohledu Doktor.cz obrovská chyba. Pojďme se nyní podívat na tento přístup detailněji.

Perorální antidiabetika. V Doktor.cz jsme toho názoru, že užívání těchto léků není vůbec potřeba. Těmito léky se rozumí Glucophage, Metformin, léky s obsahem akarbózy, miglitolu, dále Actos a léky s obsahem glitazonů, a starší třída léků obsahujících deriváty sulfonylmočoviny, jakými jsou např. Diaprel, Minidiab, Glurenorm a další.

Z pohledu týmu Doktor.cz jsou tyto léky nebezpečné. Některým je přisuzována spojitost se srdečními příhodami a jinými smrtelnými „vedlejšími účinky“. Rovněž slouží jako dočasné řešení a neřeší problém diabetu do hloubky.

Některé tyto léky mohou stimulovat buňky tvořící inzulín do té míry, že buňky nakonec spotřebují veškeré své živiny a tzv. vyhoří. Tím končí funkce léků a pacientovi musí být nasazen inzulín. Tento postup se jako léčba onemocnění rozhodně nejeví.

Metformin, běžný antidiabetický lék, například tlumí glukoneogenezi. To je přirozený sled reakcí, při kterém se v játrech přeměňují bílkoviny, škroby a tuky na glukózu, která je nezbytným palivem organismu. Tím, že se tyto reakce utlumí, dochází ke snížení hladiny cukru u diabetu 2. typu. Hlubší příčiny tento lék ale neadresuje. Většina zmíněných léků také narušuje trávicí systém a odstraňuje z těla důležité minerály, jako např. zinek, což v důsledku zdraví pacienta jen zhoršuje.

Inzulín. Inzulínová terapie snižuje koncentraci cukru v krvi a může zachránit pacientovi život. Není však přirozené dodávat inzulín zevně. Tento proces tělo postupně poškozuje a v mnoha případech nezabrání komplikacím diabetu. Komplikace diabetu je však možné odstranit celkem snadno pomocí správně nastaveného programu vyváženosti výživy.

Standardní diabetická dieta. Diabetická dieta je tak chudá na živiny, až je to neuvěřitelné. Obsahuje příliš malé množství vařené zeleniny a jiných kvalitních potravin, jako např. čerstvý sýr či jogurt. Naopak obsahuje ovoce, kávu a příliš velké množství potravin s obsahem nekvalitních sacharidů, jakým je např. bílý chléb a bílá rýže. Rovněž je při ní povolena konzumace chemicky upravovaných potravin.

Z pohledu týmu Doktor.cz je léčba diabetu konvenčními lékařskými metodami nedostatečná. Alternativními metodami je možné dosáhnout mnohem lepších výsledků při nižších nákladech a menší zátěží pro organismus.

Vyváženost výživy a diabetes

Spoustu případů diabetu může být vyléčena jen samotnou dietou. Dieta musí být ale extrémně výživná. Měla by se skládat převážně z vařené zeleniny, denního přídělu živočišných bílkovin, převážně z čerstvých mléčných výrobků, dále z jehněčího a kuřecího masa a vajec. Malé množství hovězího masa je v pořádku. Vynecháno by mělo být vepřové maso a obecně veškeré vepřové výrobky, jelikož ty mohou obsahovat vajíčka svalovce stočeného a obecně je vepřové maso pro člověka nevhodné z více důvodů, jeden z nich je vyšší překyselování organismu při jeho trávení.

Rovněž je nutné vyhýbat se všem pšeničným produktům, veškerým sójovým produktům a těm obsahujícím lepek (pšenice, ječmen, žito a oves). Malé množství (max. 2x týdně) tmavé rýže, prosa či quinoy je v pořádku. Rovněž je potřeba vyhýbat se veškerému ovoci, ovocným šťávám a přírodnímu či rafinovanému cukru.

Doplňky. Všichni diabetici potřebují doplňky stravy! Jaké živiny tělo potřebuje je možné stanovit na základě správně interpretovaného biodiagnostického vyšetření.

Nejběžnějšími doplňky stravy v případech diabetu jsou některé vitamíny B-komplexu, vitamíny A a D (5000 mj denně) a omega-3 mastné kyseliny z rybího oleje či jiných zdrojů (cca 1000 mg denně). Všichni lidé trpící diabetem by měli užívat extra vápník a hořčík, mořské řasy a enzymy na správné trávení. Rovněž doplňky stravy obsahující zinek a chrom, často také selen.

Dieta zde popsaná je složená ze základních pravidel správné životosprávy. Je ale rozhodně lepším řešením nechat si nastavit program vyváženosti výživy.

Biodiagnostická metoda je jedna z  metod, která pomůže přesně zhodnotít rychlost metabolismu, hladinu toxických kovů v těle, možné důsledky životosprávy do té doby praktikované a mnohem více. Na základě těchto výsledků je možné nastavit jednoduchý, ale účinný program zahrnující doporučené doplňky stravy, metody detoxikace, množství a formu potřebného odpočinku a další.

Důležité aspekty přírodní léčby

Hydratace. Dlouhodobá dehydratace způsobuje, že tělo začne brát vodu z tkání a orgánů a zároveň se začne zahušťovat krev. Tento jev je při diabetu častý a nemusí být vždy zjištěn při vyšetření.

Dlouhodobá dehydratace organismu je velmi nebezpečná, jelikož je často příčinou zhušťování krve, krevních sraženin a srdečních příhod. Při dehydrataci dochází k tomu, že molekuly cukru a glukózy na sebe váží vodu. Přítomnost cukru v krvi je tedy cestou, jak dehydrataci zmírnit, rozhodně se ale nejedná o ideální řešení. Následující sled událostí se týká hlavně diabetu 2. typu a metabolického syndromu:

1. Ledviny sníží vylučování cukru z krve, aby došlo ke zvýšení jeho množství, a tím bylo zabráněno dehydrataci organismu. Tento jev je příčinou zvýšené hladiny cukru v krvi.

2. Tělo reaguje tak, že zvyšuje hladinu inzulínu, aby odeslalo vyšší objem cukru do tkání, a tím hladinu cukru v krvi snížilo. Ale jak již bylo řečeno, tělo si hladinu cukru samo zvyšuje, aby nedocházelo k prohloubení dehydratace. Tomuto zvláštnímu jevu lékaři říkají inzulínová resistence.

Dehydratace je způsobena:

1. pitím kávy, kterou z nějakého důvodu diabetici milují.

2. pitím dalších kofeinových nápojů, jakými jsou např. limonády s obsahem kofeinu, černé čaje a další.

3. pitím nedostatečného množství vody. Dospělí potřebují zhruba 3 litry pramenité nebo filtrované vody denně. S ionizovanou živou vodou máme konkrétní a velice pozitivní výsledky! Jde zejména o efekt antioxidantů a regulace tělesného pH, které blahodárně při cukrovce působí.

4. pitím vody, která nehydratuje organismus. Nejhorším typem je voda upravená metodou reverzní osmózy, často nazývaná „očištěná“ nebo také „destilovaná“ voda.

5. pitím jakéhokoliv alkoholu a konzumací jakýchkoliv cukrů, včetně těch obsažených v ovoci a ovocných šťávách. Alkohol, kofein a cukr přispívají k dehydrataci

Když dojde k odstranění problémů s dehydratací, diabetes často rychle odezní.

Nedostatečné množství minerálů v těle a diabetes

1. Nedostatek chromu v těle může hrát jistou roli u inzulínové resistence. Využitelný chrom je potřeba k tomu, aby byl inzulín účinný.

2. Nedostatek zinku může způsobit tvorbu inzulínu nižší kvality, jelikož pro tvorbu, vylučování a prodloužený účinek inzulínu je nutné dostatečné množství zinku.

3. Mangan a narušené mitochondriální funkce. Mangan je nezbytný pro dobrou činnost štítné žlázy a mitochondriální funkce. Je to právě nedostatečné množství manganu, které přispívá k pocitu, že máte málo energie a potřebujete ji doplnit něčím sladkým.

Strava a nedostatek minerálů. To, že tělo neodesílá z krve do buněk dostatek cukru, způsobuje chuť na sladké. Konzumace cukrů a sacharidů ale jen přispívá k dalšímu vyčerpávání zásob zinku, manganu a chromu v těle.

Konzumace tuků může v některých případech zvýšit hladinu cukru v krvi. K tomuto jevu dojde proto, že vyšší množství tuku dočasně sníží vylučování inzulínu, což způsobí dočasné zvýšení hladiny cukru v krvi.

Odpočinek a spánek. Dostatečné množství odpočinku a dostatečný spánek pomáhají diabetes odstranit. Tělo by mělo odpočívat minimálně 10 hodin denně. Pokud je 10 hodin spánku neuskutečnitelných, snažte se této době alespoň přiblížit. Choďte spát v 9 hodin, spánek v době před půlnocí má na tělo nejblahodárnější vliv.

Detoxikace. Detoxikace je většinou pro úplné odstranění diabetu nutná. Z našeho pohledu je nejúčinnější metoda kávového klystýru jednou, ale i dvakrát denně, a nahřívání blízkými infračervenými paprsky (NIR), rovněž jednou či dvakrát denně. Alternativou je užívání vzdálených infračervených paprsků (FIR) či konvenční sauny po dobu 30 minut denně.

Začínejte pomalu, na 15-20 minutách, a v průběhu si kontrolujte hladinu cukru v krvi, v případě potřeby i jiné faktory, aby bylo zřejmé, že vašemu organismu zvýšená teplota nezpůsobuje potíže.

Komplikace diabetu

Nejhoršími aspekty diabetu je možná ztráta částí těla; prstů na nohou, chodidel, částí nebo celých končetin. Slepota je běžná v pokročilém stádiu, stejně tak jako diabetická neuropatie, selhání ledvin, vysoký krevní tlak, arterioskleróza a jiné problémy.

Z našich zkušeností tyto komplikace nevzniknou, pokud je problém diabetu řešen na bázi vyváženosti výživy. Dle našich zkušeností existují terapeuté, kteří umí i takto pokročilé fáze diabetu zastavit a částečně tělo regenerovat.

Glykosylace a buněčné membrány

Diabetici s onemocněním v pokročilém stádiu se potýkají s problémy v buněčných membránách. Tomuto problému lze předejít konzumací omega-3 mastných kyselin, chromu a manganu.Vyrovnání činnosti metabolického systému a odstranění tzv. metastatického či nevyužitelného vápníku buněčným membránám rovněž prospívá.

Obnovení buněčných membrán je choulostivý proces, k jehož dosažení nevede snadná cesta jiným způsobem, než správně nastaveným programem vyváženosti živin. Chelace například může potíže s činností buněčných membrán ještě zhoršit, a to tím, že odstraňuje některé životně důležité živiny z těla.

Glykosylace. S problémem špatné činnosti buněčných membrán je rovněž spojena tzv. glykosylace, což je jev, při kterém dochází díky vysoké hladině cukru v krvi k tvrdnutí buněčných membrán. Jedná se o pomalý proces sklerózy, ke které dochází u téměř každého, kdo konzumuje nadměrné množství sladkých potravin, včetně těch obsahujících komplexní sacharidy (neboli škroby), jakým je např. chléb (většinou s přídavkem cukru), rýže, brambory a další.

Konzumace těchto potravin není jen jednou z nepatrných příčin diabetu. V konečném důsledku může zpomalit nebo dokonce znemožnit úplnou léčbu diabetu, jelikož regenerace buněčných membrán trvá měsíce, někdy i roky.

Diabetes a cesta energie

Jedním z důvodů, proč vyvážená výživa v porovnání s jinými metodami v boji s diabetem úspěšná, je, že cílem programu vyváženosti výživy je obnovení celého systému tvorby energie v organismu. To znamená, že dochází k obnovení každého kroku v procesu tvorby energie na buněčné úrovni, od trávení potravy, přes transport výživy do buněk, až po konečnou tvorbu energie uvnitř každé buňky.

Systém tvorby energie vyžaduje přítomnost stovek výživových prvků. Odstranění potíží s tvorbou energie vyžaduje odstranění mnoha toxických kovů a jiných chemických látek, které narušují standardní průběh enzymatické činnosti.

Jednotlivé druhy bylin a vitamínů toto samy o sobě nedokáží, i když mohou pomoci. V každém případě se jedná o postup, který trvá několik let. To ovšem neznamená, že odstranění příznaků trvá také tak dlouhou dobu. Obnovení celého systému tvorby energie je úžasným aspektem programu vyváženosti výživy, který obnáší mnohem více než konzumaci minerálů, vitamínů, homeopatik, bylin a dalších lékařských metod.

Předcházení diabetu

Pokud máte zájem předejít tomuto onemocnění, zde přinášíme jednoduché kroky, které můžete podniknout již dnes:

Přestaňte jíst veškeré sladkosti. Nevymlouvejte se, nevybírejte „menší zlo“, prostě je přestaňte jíst všechny. Ani jedna sladkost není v ničem prospěšná. To se týká i přírodní hořké čokolády, rýžových pudinků, přírodního javorového sirupu a dalších tzv. zdravých potravin.

A šli bychom ještě dál: rozumně omezte veškeré pro naší geografickou polohu nevhodné (tropické) ovoce a nepijte ve velké míře tyto ovocné šťávy. Důvodem není jen jejich vysoký obsah cukru.

Rozhodně se vyhýbejte rafinovaným škrobům přítomným např. v bílé mouce, a silně omezte veškeré potraviny s obsahem škrobů na malou přílohu k jídlu, ne více. Nejlepší potraviny s obsahem škrobu jsou mrkev, tuřín, pastinák a jiné druhy kořenové zeleniny. 

Třikrát denně jezte velké množství vařené, ne syrové, zeleniny. Zeleninu z čeledi lilkovitých, tedy rajčata, brambory, lilek a  papriky rozumně omezte.  

Vařená zelenina dodává tělu stovky fytoživin, tedy minerálů, vitamínu a jiných zdraví prospěšných látek.

Omezte pití kávy na max. jeden šálek standardní kávy denně (ne cappuccino nebo latte). Namísto toho vypijte zhruba 3 litry pramenité nebo přes uhlíkový filtr čištěné kohoutkové vody denně. Šťávy, džusy, káva a dokonce ani čaj nejsou náhražkou čisté vody.

Choďte dříve spát a spěte minimálně 9-10 hodin denně.

Užívejte základní doplňky stravy: mořské řasy (3 kapsle denně), vitamín D (5000 mj denně), vápník+hořčík (750+450 mg denně), enzymy na správné trávení a navíc zinek, mangan, chrom a selen.

Tyto jednoduché kroky pomohou většině lidí předejít onemocněním diabetu.

Další faktory týkající se diabetu

Je problém diabetu jen nízká hladina inzulínu? Některé zdravotnické organizace stále zastávají názor, že příčinou diabetu je jen nízká koncentrace inzulínu. To je ve skutečnosti ale příliš zjednodušené vysvětlení diabetu a všech jeho typů. Kdyby byl problémem jen nedostatek inzulínu, pak by konvenční inzulínová léčba měla onemocnění zcela odstranit. To se však neděje.

Lidé, kterým je aplikován inzulín, jsou i přesto náchylní k různým komplikacím diabetu, jakými jsou periferní neuropatie, selhání ledvin, nehojící se vředy, slepota, onemocnění tepen atd. Termín komplikace je pro tyto chorobné jevy opravdu nedostačující. Jsou součástí hlubší pochodů diabetu, které není možné jednoduše zastavit aplikací inzulínu.

Tyto hlubší pochody jsou propojeny s jevy, jakými jsou nízká hladina chromu, manganu, zinku a možná také vanadu. Jejich součástí je rovněž hromadění toxických kovů ve slinivce břišní a v jiných orgánech a velmi pravděpodobně i přítomnost zánětů a nerovnováhy jiných prvků v těle.

Vyhýbejte se standardní diabetické dietě. Podle této diety mohou diabetici pít kávu či čaj a jíst některé ovoce. Standardní diabetická dieta v ČR doporučuje jíst ovoce v neomezeném množství, pouze se vyhýbat extrémně sladkému ovoci, např. banánům.

Standardní diabetická dieta rovněž nezakazuje konzumaci rafinovaných potravin s obsahem sacharidů, např. bílé pečivo. Diabetici k obnově vyčerpaného těla potřebují potraviny nejvyšší kvality s největší výživovou hodnotou.

Lepší varianta diabetické diety. Správná dieta by se měla zakládat na velkém množství vařené zeleniny, nejlépe v páře, jelikož z takto upravené zeleniny je tělo schopné čerpat nejvíce živin. Salátová zelenina se příliš těžko tráví a měla by se konzumovat v minimálním množství. Konzumace masa ze zvířat z volného výběhu, která nejsou krmena kukuřičnou siláží, a z divokých zvířat je rovněž vhodná.

Problém s vodními filtry. Dle našich zkušeností je velké procento domácností, které sice mají na čištění kohoutkové vody filtry, bohužel ale nekvalitní, které kvalitu vody spíše zhoršují. Dobrým řešením, se kterým máme v Doktor.cz ty nejlepší zkušenosti je nanofiltrace. Pro více informací o filtraci a ionizaci vody navštivte specializovaný server zivavoda.cz.

Vztek a hladina železa v těle. Lidé, kteří se často rozčílí, v sobě zadržují více železa. Toto je častý nález u pacientů trpících rakovinou či diabetem.

Temperament a stres. Velké procento diabetiků se za každou cenu snaží žít život „naplno“, v rychlém tempu, a ty klidně můžeme nazvat lidmi „s diabetickým charakterem“. Tento životní styl s sebou nese velkou míru stresu. Navíc lidé s touto povahou o sebe většinou příliš nepečují. Nedostatečná péče o tělo a velká míra stresu představují smrtelnou kombinaci, a to z následujícího důvodu.

Když se tělo nachází pod velkým tlakem, nadledvinky začnou vylučovat větší množství cukru do krve. Aby bylo tělo schopné tento cukr odstranit z krve do buněk, potřebuje větší množství inzulínu. Pokud je stav „žití do naplno“ častým a je k tomu umocněn přísunem nadměrného množství kofeinu, jenž ještě více stimuluje nadledvinky, pak dojde k oslabení slinivky břišní, ze které jsou vyloučeny veškeré vitální živiny potřebné k tvorbě a vylučování inzulínu.

Dědičné a vrozené faktory. Lékaři často ve spojitosti s diabetem zmiňují dědičnost. Ta však, vzhledem k obrovskému nárůstu pacientů trpících tímto onemocněním v posledních několika dekádách, nemůže být příčinou u všech.

Pokud však matka trpí nedostatkem specifických stopových prvků, jakými jsou zinek a chrom, hladina těchto prvků bude i u jejích dětí nízká. Ty se tímto stávají náchylnějším k onemocněním typu diabetes. Tyto nedostatky nejsou dědičné, termín pro ně je vrozené, což znamená, že se s nimi dítě narodilo, nejsou však součástí jeho genetické výbavy. Jinými slovy, jsou to nedostatky, které dítě zdědilo po své matce během těhotenství, právě v důsledku nevyrovnané hladiny živin v těle matky.

Světové statistiky prováděné v posledních letech hovoří ve prospěch názoru, že diabetes není onemocnění jednoznačně dědičné, ale že jeho příčinou je nevyrovnaná hladina živin v těle, které se přenáší z matky na dítě.

Je rovněž nutné zmínit fakt, že pokud člověk vyrůstá v rodině, kde je konzumace cukrů vysoká, je velká pravděpodobnost, že u něj bude konzumace cukru stejná. Ani v tomto případě se nejedná o dědičný vzorec, spíše o vliv kulturních faktorů, jakými jsou např. životní styl nebo způsob stravování.

Role osteokalcinu. Výzkum role osteokalcinu je relativně nový. V článku nedávno publikovaném v časopise Cell Dr. Gerard Karsenty uvádí, že tento hormon reguluje hladinu cukru v krvi tím, že stimuluje tvorbu inzulínu. Jde o významný objev, jelikož poukazuje na provázanost mezi vápníkem, přestavbou kosti a diabetem. Z tohoto důvodu je vápník přítomen ve všech našich programech vyváženosti výživy a potraviny, které jej obsahují, tj. čerstvé mléčné produkty, drobné kůstky např. v sardinkách, vývary z kostí, ale i mrkvový džus, velmi doporučujeme.

Proč hraje u onemocnění diabetu velkou roli věk? U mnoha lidí se onemocnění diabetem projeví až v pokročilejším věku. Není ale spravedlivé vinit z tohoto onemocnění jen proces stárnutí. Jak člověk stárne, proces trávení a vylučování trávicích enzymů se zpomaluje, žvýkání je problematičtější a často dochází i ke zhoršování stravovacích návyků. To vede ke snižování koncentrace živin a k hromadění toxických kovů v těle.

Navíc, v posledních desetiletích se tato nemoc projevuje u stále mladších osob. Na vině pravděpodobně bude větší nedostatek minerálů v raném věku a horší strava, než jak tomu bylo v minulosti.