Štítná žláza

Onemocnění štítné žlázy a léčba

Štítná žláza je orgán ve tvaru motýla, která je umístěna v oblasti krku na úrovni ohryzku. Je to specifická žláza, která je nezbytně nutná pro život člověka.

Hormony štítné žlázy. Štítná žláza produkuje několik velmi důležitých hormonů. Tím nejdůležitějším je thyroxin (T4), dále pak trijodthyronin (T3). Většina tohoto hormonu je však produkována v jiných částech těla. Štítná žláza dále produkuje hormon zvaný kalcitonin, který pomáhá regulovat vápník v těle, konkrétně pomáhá snižovat koncentraci vápníku v krvi při jeho nadměrném množství.

Funkce hormonů štítné žlázy. Kdysi někdo přirovnal hormony štítné žlázy k zapalovacím svíčkám. Zažehávají palivo v mitochondriích buněk a díky tomu se vytváří energie, na které závisí veškeré tělesné funkce. Z toho důvodu je narušená funkce štítné žlázy příčinou nedostatku energie a přinejmenším únavy.

Hormony štítné žlázy zvyšují metabolický proces a zrychlují spalování – koncept používaný v oblasti výživy. Metabolický proces se týká funkcí celého těla. Mezi ty patří trávení, kardiovaskulární činnost, přeměna tuků, sacharidů a bílkovin. Ovlivňuje DNA a bílkovinnou syntézu, váhu člověka, srdeční frekvenci, krevní tlak, dýchání, sílu svalů, spánek, sexuální funkce a další.

Snížená činnost štítné žlázy (hypofunkce). Nízká hladina hormonů v dětství může způsobit sníženou mentální aktivitu a často i deprese.

Zvýšená činnost štítné žlázy (hyperfunkce). Příliš vysoká hladina hormonů štítné žlázy způsobuje extrémní popudlivost a nervozitu.

Vyjadřovací schopnosti a kreativita. Hormony štítné žlázy jsou také často spojené s vyjadřovacími schopnostmi a kreativní komunikací s okolním světem. Jsou potřeba k tomu, aby byl člověk schopen vyjádřit úmysl duše. Z toho důvodu ti, kdo mají nízkou hladinu hormonů štítné žlázy, mají také často potíže vyjádřit se, aby nedošlo k nedorozumění. Tito lidé si nedůvěřují, často se straní společnosti a mohou trpět depresemi. Naproti tomu typy lidí, kteří jsou dominantní, arogantní, a ti tzv. „do světa“ mají dost často hladinu hormonů vysokou.

Endemický kretenismus. Hormony štítné žlázy do jisté míry ovlivňují i charakter člověka. Nízká hladina hormonu během těhotenství nebo ve vývinu plodu způsobuje mentální retardaci zvanou kretenismus. Výraz pochází z francouzského slova „crétin“ (slabomyslný).

Typ s převahou štítné žlázy. Někteří lékaři rozeznávají tělesný typ s převahou štítné žlázy. Tito lidé mají obecně silnější štítnou žlázu a slabší nadledvinky. Ve většině případů jsou vysocí, štíhlí a mají rovné, většinou šlachovité tělo. Jsou vysoce inteligentní. Ženy mají menší prsa a občas budí dojem křehké květinky, i když jsou psychicky silné.

Není vzácností, že tito lidé prošli emočním traumatem a ve svém těle se necítí příliš dobře, proto se v nich mohou tvořit blokády, které se projevují v napětí či zesíleném sklonu ke křečím. Tito lidé mají větší potřebu ukotvit se a relaxovat. Při vyčerpání štítné žlázy se u nich objevuje vzorec tzv. dominance sympatiku a slabší trávení, příp. zácpa.

Naproti tomu lidé, u nichž jsou dominantnější nadledvinky, jsou nižší, podsadití a často zemitější a jadrnější. Nejsou tak inteligentní, i když mohou být velmi chytří. Jsou často fyzicky silní, mají rychlejší spalování, a pokud se těší dobrému zdraví, mají i lepší trávení. Rozdělení na tělesné typy se neobejde bez zobecňování, ale pomůže nám porozumět, jaký vliv mají štítná žláza a nadledvinky na lidský organismus.

Časté potíže se štítnou žlázou

Porucha činnosti štítné žlázy a onemocnění štítné žlázy jsou jedněmi z nejčastějších onemocnění v Evropě a Severní Americe. U žen se tyto potíže objevují častěji než u mužů, dospělí pak jimi trpí častěji než děti.

Mezi časté poruchy štítné žlázy patří:

1. Štítná žláza produkuje nedostatek hormonu – hypotyreóza

2. Myxoedema (velmi nízká činnost štítné žlázy)

3. Hashimotova tyreoiditida, lehký zánět štítné žlázy

4. Grevesova-Basedowova nemoc – hypertyreóza

5. Noduly (uzly) ve štítné žláze

6. Struma

7. Rakovina štítné žlázy

Ze zkušeností Doktor.cz lze veškeré poruchy popsané výše úspěšněji léčit přírodními metodami, než standardními lékařskými postupy. Hormonální substituční terapie je nutná jen v jediném případě, a to tehdy, pokud pacient štítnou žlázu vůbec nemá (byla mu odstraněna, nebo z důvodu léčby radioaktivním jódem).

Aplikovaná hormonální substituční terapie většinou příznaky nemocí štítné žlázy odstraní, současně ale narušuje hlubší léčbu. Pokud osoba trpí Gravesovou-Basedowovou chorobou čili hypertyreózou, nikdy není potřeba štítnou žlázu ozařovat nebo ji odstraňovat. Tento postup je opravdu barbarská a nepřiměřená metoda léčby relativně jednoduché poruchy.

Mnohem efektivní a jednodušší metodou, jak odstraňovat poruchy štítné žlázy, je vyváženost stravy. Proces nápravy může trvat déle, ale výsledky jsou stálé a celkové zdraví člověka není nijak narušeno.

Proč je onemocnění štítné žlázy v dnešní době tak časté?

Důvody, pro které dochází tak často k onemocnění štítné žlázy, jsou následující:

1. Stres. Stres je často hlavní příčinou poruchy činnosti štítné žlázy. Obvyklé stresové faktory jsou fyzikální (nadměrný hluk), psychické (frustrace) či např. sociální (osobní vztahy). Jakýkoliv stres štítnou žlázu oslabuje.

2. Konkurenti jódu v životním prostředí. Jedná se o velmi vážný problém, o kterém se málo hovoří. Stručně řečeno, voda i potraviny obsahují velké množství halogenů, které mohou ve štítné žláze zastoupit jód. Mezi tyto halogeny patří fluoridy, chloridy a bromidy, které vytlačují jód ze štítné žlázy, následkem čehož přestane štítná žláza plnit svou funkci.

3. Nadměrné množství mědi a rtuti v těle. Podle Dr. Paula Ecka může měď a rtuť snadno narušit funkci štítné žlázy, a to tak, že znemožní správné působení zinku, manganu a selenu. Je možné, že narušují i jiné mechanismy. V dnešní době je nadměrné množství mědi a rtuti v těle bohužel běžnou záležitostí. Rtuť se dostává do našeho těla skrze amalgámové zubní výplně a také z ryb kromě těch velmi malých, např. sardinek. Praktickou tabulku antagonismů těžkých kovů k prvkům výživy naleznete zde.

Nevyrovnaná hladina mědi v těle může být způsobena mnoha faktory. Mezi nejdůležitější řadíme nedostatečnou činnost nadledvinek, vegetariánskou stravu, nedostatek zinku, velké množství stresových situací a pár dalších.

4. Nedostatek živin. Mezi ty, které postrádáme nejvíce a které jsou nezbytné pro správnou funkci štítné žlázy, spadají využitelný zinek, mangan, selen, jód a další.

5. Nerovnováha v autonomním nervovém systému. Tato příčina se do velké míry týká stresových situací.

6. Další důvody. Záněty a někdy i rakovina mohou ovlivnit funkci štítné žlázy. Toto je například případ Hashimotovy choroby. Tato porucha se dá snadno odstranit a neměla by se léčit hormonální terapií.

Ve většině případů jsou však tyto důvody druhořadé. Mezi ty nejdůležitější a nejčastější patří ty popsané v bodech 1-5. Záněty a dokonce rakovina mohou odejít samy od sebe, pokud se k nim správně přistupuje.

Než se začneme zaobírat různými typy onemocnění, pojďme se ve stručnosti podívat na to, jak štítná žláza funguje.

Fyziologie štítné žlázy

Metabolismus štítné žlázy je složitý postup, ve kterém každý článek musí správně fungovat. Většina lékařů např. zcela ignoruje proces, který se odehrává poté, co štítná žláza vyloučí hormony. Metabolismus štítné žlázy probíhá následovně:

1. Hypothalamus musí vyslat signál hypofýze, aby začala tvořit hormon TSH.  Hypothalamus produkuje hormon TSH, který je signálem hypofýze, že má začít vytvářet hormon TSH stimulující činnost štítné žlázy. 

2. Hypofýza musí vyloučit správnou dávku hormonu TSH. TSH stimuluje štítnou žlázu, aby začala vylučovat thyroxin. Jakýkoliv zásah do tohoto křehkého systému (substituční terapie či užívání jiných léků) může narušit tvorbu hormonů v hypothalamu a hypofýze, a v důsledku také ve štítné žláze.

3. Štítná žláza musí vytvořit dostatečné množství T4 (tetrajodthyroninu neboli thyroxinu). T4 je hormon, který vylučuje štítná žláza. Pro tento úkon je nezbytná přítomnost manganu, selenu, jódu, tyrosinu, cyklického adenosinmonofosfátu, vitaminů C a B-komplex a mnoha dalších živin, kterých je v dnešní stravě nedostatek. Pokud konzumujete na živiny chudé potraviny, Vaše strava obsahuje velké množství syrové zeleniny, rafinovaných výrobků a malé množství kvalitních mléčných produktů nebo pokud je Vaše strava dlouhodobě bezmasá a nekompenzujete nedostatky živin (typický problém mnoha vegetariánů), tělo nebude mít k dispozici dostatečné množství živin, aby pokrylo potřeby štítné žlázy.   

Tvorba hormonů rovněž vyžaduje adekvátní krevní oběh. Ten je nezbytný z toho důvodu, aby byl zabezpečen přísun potřebných živin a rovněž hormonu TSH do štítné žlázy. Ztuhlé krční svaly například mohou tento přesun narušit. Tento problém se týká především žen.

K jeho odstranění pomohou metody chiropraktiků, zlepšení držení těla, technika rolfing a jiné manipulační terapie. K uvolnění svalstva rovněž přispívá výživová terapie a vyrovnaná strava. Důležitým bodem je vyhýbání se stresu.

Zatuhlé krční svaly mohou přehnaně stimulovat nervy vedoucí do štítné žlázy. Tento jev vede ke zvýšené krátkodobé tvorbě hormonu, po níž se živiny začínají vyčerpávat a žláza zpomaluje svoji činnost. Ač je podávání živin pro tělo dobré, samotné tento problém nevyřeší. Pro obnovení standardní funkce štítné žlázy je třeba uvolnit ty svaly v krku a podél krčních obratlů, které příliš tlačí na nervy vedoucí ke štítné žláze.

Jaká je častá příčina blokace syntézy hormonů? Přílišný oxidační stres, nedostatek živin, přítomnost toxických kovů a chemikálií v těle. 

Toxicita rtuti a mědi někdy může stimulovat syntézu hormonů, ale ve většině případů ji tyto kovy spolu s dalšími toxickými látkami narušují. Nejhoršími narušiteli jsou fluoridy, chloriny a bromidy, které se vyskytují jak ve vodě tak např. i v chlebu. Tyto látky přímo soupeří s jódem, a narušují tak průběh syntézy. Těmto látkám jsme vystaveni všichni, proto je tento problém tak palčivý.

4. Sekrece hormonů. Vylučování hormonů štítné žlázy vyžaduje stimulaci sympatického nervového systému. U lidí, u kterých je z nějakého důvodu autonomní nervový systém narušen, může dojít k blokaci vylučování těchto hormonů.  

5. Absorpce T4. Hormon T4 musí být po vyloučení absorbován tělesnými buňkami. Aby k tomu došlo, buněčné membrány musí správně fungovat. Příliš nízká nebo naopak příliš vysoká prostupnost membrány naruší správnou absorpci hormonu, což je velmi častý problém.

Důvodem nedostatečné propustnosti buněk může být nahromadění nevyužitelného vápníku a hořčíku v buněčných membránách. Následkem nánosů se buňka příliš zpevní a sníží se její propustnost. Přílišná propustnost je naopak způsobena nedostatkem vápníku a hořčíku.

Oxidační stres nebo narušený metabolismus mastných kyselin, např. nedostatek omega-3 mastných kyselin, poškozuje buněčné membrány a může rovněž zamezit absorpci tyroxinu.

Měď ovlivňuje absorpci tím, že mění hladiny vápníku a draslíku v krvi. Kadmium a nikl rovněž míru vstřebávání ovlivňují, a to tím, že snižují koncentraci vápníku, sodíku a dalších klíčových minerálů v krvi.

6. Konverze na T3. Jakmile se thyroxin dostane do buněk, musí být přeměněn na T3 neboli trijodthyronin. K této přeměně je potřebná přítomnost selenu, hořčíku a dalších živin. Dochází k ní z celých 60 % v játrech, nedostatečná funkce jater může tudíž tuto přeměnu narušit.

U některých osob dochází k tvorbě tzv. reverzního trijodthyroninu, který hormon T3 blokuje.

Z našeho pohledu se tak děje z důvodu nadměrného množství toxických kovů v těle. Pokud se osoba stravuje podle stravy popsané v kapitole Hypoglykémie a odstraní z těla toxické kovy (zvláště rtuť), tento problém sám od sebe zmizí. Na odstranění těžkých kovů z těla nabízíme několik produktů.

7. Problémy receptorů uvnitř buněk. Dr. Paul Eck zjistil, že adekvátní množství draslíku pomáhá zvýšit citlivost méně citlivých buněk na hormony štítné žlázy. Nevyrovnaná hladina draslíku v krvi, což je běžný jev, může ovlivnit využitelnost hormonů. Existují však i jiné faktory, které mohou narušit činnost receptorů v buňkách.

8. Využití v mitochondriích. Mitochondrie musejí reagovat na T3 tím, že vytvářejí ATP (adenosintrifosfát), který obsahuje velké množství energie, kterou je možno po jeho rozkladu pohánět jiné procesy. K tvorbě ATP je potřeba velkého množství živin, např. vitamín B-komplex, železo, měď a další. ATP je možné chápat jako benzín, které naše tělo využívá ke svému provozu jako palivo.   

Jakmile se ATP v mitochondriích vytvoří, buňky ho musejí správně využít. ATP se spotřebovává na látku zvanou ADP (adenisoindifosfát), z kterého se následně vytváří opět ATP. K tvorbě ADP a poté ATP je opět potřeba široká škála živin. Pokud je jakékoliv živiny nedostatek nebo pokud je přítomno nadměrné množství toxických kovů, hormony štítné žlázy nejsou při tvorbě energie účinné.

9. Eliminace zbylého T3 z ledvin. V konečné fázi musí být T3 eliminován z buněk a ledvinami z těla vyloučen. Pokud se tak nestane, vzniknou nánosy a může dojít k tyreotoxikóze. Aby došlo ke správné eliminaci, musí zbylý T3 projít skrze jádro buňky, následně buněčnou membránou a skrze ledviny. Potíže se slabými ledvinami jsou běžné, zvláště u starších lidí. O potížích s buněčnými membránami je zmínka výše.

Výsledné poruchy činnosti štítné žlázy. V každé fázi sekrece hormonů může dojít k potížím, ať už je to při vylučování, přeměně, využití či eliminaci. Současné koncepty hypotyreózy či hypertyreózy jsou nekompletní a často zavádějící, jelikož se týkají pouze dvou fází celého procesu, a to tvorby a sekrece hormonu.

Někdo může mít např. nedostatečnou tvorbu hormonů z důvodu ozáření. U jiného zase štítná žláza produkuje dostatečné množství hormonu, ale jeho vylučování brání narušený autonomní nervový systém.

Dalším problémem může být nízká prostupnost buněčných membrán nebo nedostatek manganu, který brání využití hormonu v buňkách.

A jsou i případy, kdy tělo produkuje nadměrné množství hormonu z důvodu zanesení toxickou mědí a rtutí a současně nedisponuje dostatečnou propustností membrán, což dává vzniknout příznakům jak hypo-, tak hypertyreózy.

Přístupy konvenční medicíny k onemocnění štítné žlázy

Rozšíření onemocnění štítné žlázy a neschopnost medicíny nalézt správné řešení její léčby je jedním z největších selhání alopatické a konvenční lékařské péče. Moderní přírodní metody a metody celostní medicíny o mnoho lepší nejsou, ale minimálně zahrnují úpravu jídelníčku a příjem živin.  

Dle zkušeností Doktor.cz je hormonální substituční terapie málokdy potřeba, ve většině případů je dokonce škodlivá. Užívání hormonů, ať již v přírodní či syntetické podobě, je spojeno s následujícími potížemi:

Hormonální substituční terapie nijak nepomáhá zlepšení přeměny T4 na T3. V těchto případech je snad lepší užívat rovnou T3.

Hormonální substituční terapie nijak nepomáhá průchodu hormonů štítné žlázy skrze buněčné membrány.

Hormonální substituční terapie nijak nepomáhá absorpci hormonu T3 do mitochondrií.

Hormonální substituční terapie nijak nepomáhá při procesu tvorby ATP v mitochondriích, jenž vyžaduje širokou škálu živin.

Hormonální substituční terapie nijak nepomáhá tělu „spalovat“ a využívat ATP, transformovat jej do ADP a ten pak následně zpět do podoby ATP.

Hormonální substituční terapie zcela naruší křehký systém zpětné vazby, který standardně reguluje tvorbu TSH v hypofýze, syntézu hormonů štítné žlázy a další kroky, jež jsou součástí tohoto životně důležitého procesu.

Lékařské metody testování štítné žlázy. Jak již bylo řečeno výše, fyziologie štítné žlázy je velmi spletitá. Vyšetření skládající se jen z testů koncentrace hormonů T3, T4 a TSH v krvi (a možná ještě protilátek ve štítné žláze), je nedostatečné a v podstatě se dotýká jen povrchu problému.

Existují i jiné metody vyšetření funkce štítné žlázy, které jsou přesnější a které se snaží přijít na „jádro“ problému. Jednou z nich je analýza vlasové tkáně.

Pojďme se nyní podívat na běžná onemocnění štítné žlázy a jejich léčbu pomocí programu vyváženosti výživy.

Nejčastější poruchy štítné žlázy

Hypotyreóza

Lékařská diagnostika tohoto problému je nízká koncentrace hormonu T4 a pravděpodobně také T3. Jedná se o častou poruchu, zvláště u žen ve věku 30 let a výše.

Ve většině případů je hlavní příčinou nízká koncentrace jódu a vytvořené nánosy sloučenin bromu, fluoru a chlóru, které poškozují funkci štítné žlázy. Na problému se mohou rovněž podílet toxické kovy či nedostatek selenu, zinku, manganu a jiných minerálů. V některých případech funguje štítná žláza správně, ovšem přesun, přeměna a využití hormonů žlázou vyprodukovaných již správně neprobíhá. Tento jev je celkem běžný.

Z tohoto pohledu je jasné, že podávání hormonů pacientům s nízkou koncentrací T3 a T4 je nesmyslné. Touto léčbou se odstraní symptomy, rozhodně ne podstata problému. V nejlepším případě se bude jednat o částečné řešení.

Příznaky hypotyreózy. Běžnými příznaky je únava, suchá pokožka, suché vlasy, lámavé vlasy, jejich ztráta, roztřepené konečky, lámavé a slabé nehty, přibývání na váze (v některých případech může být pacient naopak vyhublý), citlivost na chlad, bledá barva pokožky a často také deprese a apatie.

Pokud příznaky přetrvávají roky, vyvinou se z nich příznaky vážnějšího charakteru. Dle výzkumů Brody Barnes a dalších mezi ně patří palpitace srdce, srdeční příhody, různé typy rakoviny, diabetes a mnoho dalších vážných zdravotních problémů.

Myxedém. Jedná se o vážnější formu hypotyreózy. Osoby trpící myxedémem jsou ve většině případů obézní, jejich pokožka na obličeji a po těle má barvu těsta a rovněž z obličeje a těla jako rozválené těsto visí. Lidé s tímto onemocněním se cítí unaveni, v depresi, a pokud podmínky přetrvávají (což je častý případ), vyvinou se z těchto symptomů symptomy vážnější. Hormonální substituční terapie některé tyto příznaky odstraní, ale onemocnění jako takové ne.

Výsledky krevních testů. Hladiny hormonů T3 a/nebo T4 jsou nízké a hladina TSH je většinou zvýšená.

Analýza vlasové tkáně. Správně provedená analýza vlasové tkáně většinou prokáže pomalé spalování. Ve velmi ojedinělých případech je hladina „čtyř“ (vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku) nebo „tří“ (tři ze čtyř uvedených jsou vyšší než zbylý jeden) zvýšená. Zhruba 80 % a více Evropanů, Američanů a většiny populace asijských států mají pomalé spalování. A u milionů z nich indikuje pomalé spalování skryté potíže se štítnou žlázou. Pomalé spalování znamená, že hladina vápníku a hořčíku je v poměru sodíku a draslíku vysoká.

U několika případů bylo zaznamenáno rychlé spalování, to se ale většinou vždy po několika měsících aplikace programu vyváženosti výživy zpomalilo. Problematice rychlého spalování s příznaky hypotyreózy a nízké hladiny hormonů T3 a T4 jsou věnovány odstavce ke konci článku.

Poruchy autonomního nervového systému a hypotyreóza. S hypertyreózou a Gravesovou-Basedowovou nemocí je spojena dominance sympatiku, termín pro charakterové chování, stejně tak jako pro nerovnováhu chemického složení v těle, zvláště s přemírou toxické mědi a rtuti. Osoby s tímto typem nerovnováhy autonomního nervového systému by měly zvolnit, uvolnit se a více odpočívat.

Subklinická hypotyreóza

Tímto termínem se rozumí stav, kdy se hladina hormonů T3 a T4 pohybuje v normálu, zatímco hladina hormonu TSH je zvýšená. Spousta lékařů tuto poruchu nerada léčí hormonální substituční terapií, jiní jsou zase toho názoru, že se jednoduše jedná o rané stádium hypotyreózy a hormonální substituční terapii doporučují.

Náprava. U skoro všech případů hypotyreózy je možné tuto chorobu plně odstranit nastavením vhodného programu vyváženosti výživy. To samé se týká myxedému, u toho však léčba trvá déle.

Většina lidí trpících hypotyreózou po několika a méně týdnech léčby pociťují zlepšení. Aby však došlo k úplnému odstranění sloučenin chlóru, bromu a fluoru ze štítné žlázy, doplnění všech potřebných živin a vyrovnání chemického složení těla, je potřeba počítat s měsíci, i roky.

Kombinace nahřívání blízkými infračervenými paprsky (NIR), aplikace kávových klystýrů jednou denně a programu vyváženosti výživy celkový proces regenerace zrychlí.

Aby byl proces regenerace urychlen, je potřeba zastavit hormonální substituční léčbu. Bylo zjištěno, že pozastavením užívání syntetických i přírodních hormonů štítné žlázy se podstatně urychlí odstranění hlubších příčin nemoci. Přestat s užíváním hormonů není složité, ačkoliv pacient se musí připravit na stavy únavy, podrážděnosti a další příznaky, které se zpočátku budou objevovat. Tyto příznaky mohou být zmírněny zvýšením dávek prostředků podporujících funkci nadledvinek a štítné žlázy, vitaminu B-komplexu, selenu a dalších podpůrných živin, které jsou podávány po několik dní až týdnů, než příznaky odezní.

Hypertyreóza neboli Gravesova-Basedowova nemoc

Zvýšená funkce štítné žlázy je v dnešní době celkem běžný jev, který se objevuje zvláště u mladých žen, ale i mužů. U dětí se podle našich zkušeností toto onemocnění nevyskytuje. Koncentrace hormonů T3 a T4 je často vyšší. Hladina TSH je nízká, ale ne vždy.

Příznaky. U lehčích případů se nemusejí vyskytovat kromě zvýšené hladiny hormonů T3 a T4 žádné další příznaky. Mezi těžké příznaky řadíme úzkost, podrážděnost, nespavost, přílišný hlad nebo žízeň, srdeční palpitaci, tachykardii a extrémní nervozitu. V některých případech jsou to rovněž vystouplé oční bulvy, pro které existuje termín exotalmus. Nemocná osoba se také hned snadno unaví. Velmi vážnou a naštěstí vzácnou komplikací je stav nazývaný tyreotoxická krize. Při něm dochází k výraznému zrychlení srdeční frekvence (až 150/min), po němž může následovat šok nebo smrt.

Možné příčiny. Může jich být více a jsou následující:

Nádor na hypofýze vylučující hormon TSH. Tento případ je vzácný, nicméně existuje.

Nádor na štítné žláze. Ani tento stav není běžný.

Zánět. Ten může dráždit štítnou žlázu nebo jinak zvyšovat tvorbu hormonů. Jde rovněž o vzácnou příčinu.

Zvýšená hladina vápníku v tkáni. Tento faktor je skoro vždy příčinou hypertyreózy. Vápník ve vlasové tkáni vykazuje: 1) sníženou propustnost buněk, 2) nadměrné množství mědi v těle, 3) vyčerpání nadledvinek. Všechny tři body jsou rozebrány níže.

Nestandardní buněčná propustnost. Pokud je buněčná membrána, kterou vniká hormon do buňky, narušena, tělo tento stav kompenzuje tím, že vyloučí větší množství hormonů, obzvláště je-li ve velkém stresu. To by vysvětlovalo zvláštní kombinaci příznaků častých u Gravesovy-Basedowovy nemoci a těch u nadměrného množství hormonů štítné žlázy a únavy.

Nadměrné množství rtuti v těle. Vyšetřením pomocí analýzy vlasové tkáně je tento stav u Gravesovy-Basedowovy nemoci vždy zjištěn. Je známo, že měď a rtuť může za určitých okolností stimulovat tvorbu hormonů štítné žlázy.

Vyčerpané nadledvinky. Tento stav je rovněž analýzou vlasové tkáně u lidí s Gravesovou-Basedowovou nemocí často zachycen. Důvody, proč může nedostatečná činnost nadledvinek zapříčinit vznik hypertyreózy, jsou:

a. nízká hladina draslíku v těle, která narušuje citlivost tkání vůči hormonům štítné žlázy. Odezvou je zvyšování hladiny T4 a/nebo T3.

b. tento stav může být ve skutečnosti druh neúspěšné stresové reakce. Štítná žláza se snaží reagovat, ale nadledvinky ne, a výsledkem je neúspěšná reakce a příznaky hypertyréozy.

Skříplý nerv v důsledku napětí nebo vykloubení krčního obratle. Jsme toho názoru, že i toto může způsobit tlak na štítnou žlázu, a proto by v rámci diagnostiky mělo dojít i ke kontrole krčních svalů a obratlů.

Stres coby příčina nebo spouštěč. Extrémní stres je častým spouštěčem Gravesovy-Basedowovy nemoci. Přítomnost toxických kovů, nedostatek živin a psychický stav člověka, kdy musí za každou cenu dosáhnout mety, zapříčiňují vznik příznaků.

Metodou analýzy vlasové tkáně lze ve většině případů odhalit následující:

Pomalé spalování.

Velmi vysokou hladinu vápníku. Nevybavujeme si případ, kdy by nebyla alespoň zvýšená. Tento jev může být klíč k celému problému.

Dominanci sympatiku. Jedná se o nerovnováhu autonomního nervového systému, kdy je příliš zatížená štítná žláza a nadledvinky, často z důvodu charakterového chování člověka nebo nerovnováhy v těle. Jedná se o častý jev.

Velmi nízkou hladinu sodíku a draslíku.

Normální nebo zvýšený poměr sodíku k draslíku.

V několika případech bylo však rovněž zjištěno rychlé spalování, hladina čtyř důležitých minerálů (vápník, hořčík, sodík a draslík) vysoká a poměr sodíku k draslíku nízký.

Léčba. Gravesova-Basedowova nemoc ve většině případů rychle odeznívá po nasazení programu vyváženosti výživy. U těžších případů může být někdy nutné několik měsíců podávat léky, které by příznaky tlumily. Jakmile příznaky odezní, je možné tyto léky přestat užívat.

Chirurgický zákrok a léčba radiojódem (způsobujícím odstranění štítné žlázy) nejsou dle našich zkušeností potřeba. Jsou to barbarské metody, které jsou používané jednoduše z toho důvodu, že ne všichni lékaři tomuto problému dokonale rozumí.

Na co dávat u Gravesovy-Basedowovy nemoci pozor. Zejména aby bylo onemocnění plně odstraněno, je nutné vyhýbat se stresovým situacím. Následkem toho se zlepší metabolický systém a nerovnováha v těle se rychle zmenšuje. Týká se to veškerých stresových situací, i těch při cvičení.

Nahřívání blízkými infračervenými paprsky (NIR) je bezpečnou a vynikající terapií. Pravděpodobně z toho důvodu, že snižuje stresovou reakci autonomního nervového systému, který je hnací silou štítné žlázy. NIR rovněž pomáhá odstranit toxické kovy, jakými jsou měď, rtuť, chlór a další.

Struma, Hashimotova choroba, cysty, nádory a další poruchy štítné žlázy

Struma. Struma (lidově vole) se projevuje hypertrofií, tj. nenádorovým zvětšením štítné žlázy. V minulosti byl hlavním faktorem vedoucím ke vzniku strumy nedostatek jódu, proto toto onemocnění bylo výrazně častější ve vnitrozemských oblastech, kde byla dostupnost mořských ryb malá. Dnes je toto onemocnění relativně vzácné, ale může se objevit, a to z důvodu špatného vstřebávání a využívání jódu v těle, někdy také z důvodu zánětu štítné žlázy. Toto onemocnění lze úspěšně léčit správně nastaveným programem vyváženosti výživy.

Hashimotova choroba je dalším onemocněním štítné žlázy. Bylo zjištěno, že příčinou je oportunistická infekce štítné žlázy, která způsobuje sníženou sekreci hormonů. Pomocí programu vyváženosti výživy ji lze snadno odstranit. Nejedná se o složitou chorobu, proto nedoporučujeme aplikovat hormonální substituční terapii, ta proces léčby jen zpomalí.

Lékařská věda toto onemocnění nazývá autoimunitním, jelikož se při něm v krvi objevují protilátky. Název však není podstatný, podstatná je účinnost léčby. U léčby správně nastaveným programem vyváženosti výživy jsou výsledky jednoznačně pozitivní. U těchto případů je ale nanejvýše důležité pracovat s renomovanými odborníky na vyváženou stravu.

Jiná vzácná onemocnění. Ostatní onemocnění štítné žlázy již nejsou tak běžná. Jsou to např. různé druhy cyst, uzlů, zánětů a nádorů. Některé cysty a uzly mohou být rakovinné, je třeba je proto hlídat.

Nerakovinné léze se dají dobře léčit pomocí programu vyváženosti výživy. Rovněž rakovinné léze dobře reagují na terapii rakoviny přírodní cestou, a není proto třeba chirurgického zákroku.

Vyšetření štítné žlázy

Důvodem špatné lékařské léčby štítné žlázy je skutečnost, že lékaři často spoléhají jen na hladiny hormonů T3 a T4 v krvi. Někteří také měří reverzní T3, TSH, protilátky štítné žlázy a další.

Žádný však neměří hladiny sloučenin fluoru, brómu a chlóru. Dále se neměří, zda je v těle dostatek jódu, jehož nedostatek je velmi běžný, dokonce i u těch osob, které konzumují mořské plody. Důvodem je to, že již zmíněné halogeny vytěsňují jód ze štítné žlázy. Krevní testy nejsou zaměřené na množství minerálů a jiných živin v těle, jakými jsou bílkoviny, selen, mangan a další.

Dr. Barnes a její koncept vyšetření štítné žlázy měřením teploty. Dr. Barnes objevila, že je možné zjistit funkci štítné žlázy měřením tělesné teploty po ránu. Pokud je teplota nízká, činnost štítné žlázy je většinou také nízká. Tato metoda není ale vždy příliš přesná. Nízkou tělesnou teplotu mohou způsobovat i další faktory, např. snížená činnost nadledvinek, nebo dokonce nízká hladina cukru. Proto ji příliš nedoporučujeme. Je však snadná a lze ji provádět z pohodlí domova.

Vyšetření štítné žlázy analýzou vlasové tkáně

Dr. Paul C. Eck objevil způsob, jak vyšetřit štítnou žlázu, a to pomocí analýzy vlasové tkáně. Vlasy by se měly analyzovat nemyté, což se bohužel ve většině případů neděje.

Výsledky analýzy vlasové tkáně se podstatně liší od výsledků krevních testů. Výsledky vyšetření štítné žlázy pomocí analýzy vlasové tkáně, tak jak ji představil Dr. Paul Eck, jsou diametrálně odlišné od výsledků testování analýzou krevních vzorků, což je často matoucí. Analýza vlasové tkáně měří buněčnou reakci na hormony štítné a jejich vliv na rychlost spalování. Dále také měří koncentraci určitých stopových prvků a toxických kovů ovlivňujících štítnou žlázu v těle. Neměří hladinu hormonů kolujících v krvi.     

Z tohoto důvodu nejsou výsledky analýzy vlasové tkáně a krevních testů totožné. Jsme toho názoru, že analýza vlasové tkáně je mnohem přesnějším testem, i když i zde existují výjimky z pravidla.

Následující body představují nejdůležitější indikátory nesprávné funkce štítné žlázy zjištěné pomocí analýzy vlasové tkáně:

1. Vápník. Obecně lze říci, že čím vyšší hladina vápníku v tkáni, tím nižší funkce štítné žlázy. Hormony T3 a T4 mají ten efekt, že snižují hladinu vápníku v tkáních a někdy i v krvi. Je například známo, že hypertyreóza může způsobit tetanus nebo svalové kontrakce, které jsou zapříčiněny nízkou hladinou vápníku v krvi.

Nižší koncentrace vápníku se může také týkat zvýšené propustnosti buněk. Do buněk se tak dostane více hormonu, čímž se zvýší buněčný účinek stejného množství cirkulujících hormonů štítné žlázy v krvi.

2. Draslík. Nižší hladina draslíku v tkáni je spojená s sníženou buněčnou reakcí na hormony štítné žlázy. Jsme toho názoru, že nízká hladina draslíku je spojená se sníženou citlivostí mitochondriálních receptorů na hormony štítné žlázy. Nízká hladina draslíku a sodíku je rovněž provázaná se sníženou propustností buněk vůči hormonům štítné žlázy.

To znamená, že i když je hladina hormonů štítné žlázy v krvi normální, tyto hormony nemusejí být využity a činnost štítné žlázy bude nízká, pokud je koncentrace draslíku v tkáni nízká. Toto je častou příčinou poruch štítné žlázy u osob s pomalým spalováním.

3. Poměr vápníku k draslíku neboli poměr  štítné žlázy. Dr. Eck byl toho názoru, že měření poměru živin v těle je nejlepší způsob, jak otestovat tělesné funkce. Na základě tohoto byl poměr vápníku k draslíku nazván poměrem štítné žlázy. Je to primární způsob, jak zjistit celkovou funkci štítné žlázy.

Dalšími možnými indikátory narušené štítné žlázy jsou:

1. Nedostatek manganu nebo jeho nevyužitelná forma. Mangan je nezbytný pro tvorbu energie v buněčných mitochondriích. Nedostatek manganu nebo mangan v nevyužitelné formě je velmi běžný jev. Pokud není transmanganin, vázající bílkovina, produkován v dostatečném množství, může být příčinou nedostatku manganu vyčerpání nadledvinek.

2. Nadměrné množství mědi. Nadměrné množství mědi v těle může neúměrně stimulovat štítnou žlázu. Může hrát hlavní roli při onemocnění hypotyreózou, Graveseově-Basedowově onemocnění či hypertyreóze.  

Měření mědi v těle pomocí analýzy vlasové tkáně je často zavádějící. Je nezbytné, aby nebyla měřena hladina mědi v těle (jelikož tento způsob není vždy spolehlivý), nýbrž aby se hledali skryté ukazatele přítomnosti mědi. Nerovnováha mědi v těle je nezanedbatelnou příčinou některých onemocnění štítné žlázy.

3. Selen. Selen je nezbytný pro tvorbu hormonu štítné žlázy a také pro přeměnu hormonu T4 na T3. Je rovněž nezbytným pomocníkem při detoxikaci a odstraňování těžkých kovů a chemikálií z těla. Selenu má v dnešní době rovněž většina lidí nedostatek.

4. Rtuť. Rtuť se také může kumulovat ve štítné žláze, a tím ovlivňovat její činnost. Analýza vlasové tkáně je velmi účinná v odhalování rtuti v těle. Velmi nízká hladina rtuti ještě neznamená, že se v těle skoro nevyskytuje, a proto se z těla v době testování nevylučuje. Koncentrace rtuti ve vlasové tkáni by se měla pohybovat v rozmezí 0,025-0,04 mg/dl. Nižší a vyšší údaje většinou indikují toxicitu.

5. Další. V několika případech jsou důležitými indikátory i další faktory. Mezi ně patří rychlost spalování, poměr sodíku k draslíku, dominance sympatiku a jiné.

Hormony štítné žlázy a rychlé spalování

Pokud je hladina vápníku a hořčíku v tkáni nízká, jak je tomu u osob s rychlým spalováním, buněčné membrány jsou více propustné. Tento jev může způsobit rychlejší absorpci hormonů štítné žlázy do buněk. Výsledkem je nižší hladina hormonů T3 a T4 v krvi.

V této situaci může být organismus unavený, a to z několika důvodů, např. kvůli vysoké koncentraci toxických kovů v těle. Lékaři, kteří se při vyšetření štítné žlázy spoléhají jen na ukazatele hladiny hormonů v krvi (T3 a T4) nebo hormonu THS, většinou dojdou k závěru, že je nezbytné pacientovi naordinovat hormonální substituční terapii.

Ač tato terapie odstraní některé příznaky, celkovou situaci pacienta jen zhorší, a to tím, že pacient bude ještě rychleji spalovat. Tento jev je velmi nebezpečný a může vést k onemocnění rakovinou nebo dokonce smrti.

Nechceme nabádat, abyste rady lékařů ignorovali. Ti, kteří i přesto, že u nich bylo zjištěno rychlé spalování, podstupují hormonální substituční terapii, by měli její pokračování zvážit. Pro lékaře zase platí, že by se měli dostatečně vzdělávat a nikoliv pouze dodržovat “ověřené staré postupy”.

Přírodní a syntetické přípravky na podporu činnosti štítné žlázy

Přípravky na podporu štítné žlázy. Jsou to přírodní přípravky štítné žlázy ze zvířat, jejichž hormony byly „vymačkány“ nebo jinak vyjmuty. Většinou se jedná o lyofilizované (vykuově vymrazované) produkty, ale dostupné jsou i v jiném zpracování, např. tekuté přípravky, homeopatika, bylinné směsi atd.

Jak přesně produkty s hormony štítné žlázy fungují, není ještě zcela zřejmé, ale jsou velice účinné při rekonstrukci a obnově orgánu. Rozhodně obsahují spoustu živin podporujících správnou funkci štítné žlázy, některé z nich možná ani ještě nejsou objeveny. Zdá se také, že mají rezonanční účinek, což znamená, že vibrují neboli rezonují na frekvenci, při níž určitým způsobem podporují obnovu dané žlázy.

Substituční hormony štítné žlázy. Pokud někdo potřebuje užívat hormony štítné žlázy, měl by si vybrat ty na přírodní bázi, mají lepší účinek. Není tomu tak ve všech případech, ale většinou jsou méně toxické a obsahují více živin pro štítnou žlázu prospěšných. Obsahují například jód, selen a jiné prospěšné minerály.

Mohou také rezonovat či disponovat energetickým nebo homeopatickým účinkem, který ještě zvýší jejich účinnost, stejně tak jako výše popsané výživové přípravky na podporu štítné žlázy, o kterých byla řeč v předešlém odstavci.

Je nutné ale upozornit, že užívání jakýchkoliv hormonů štítné žlázy zpomaluje proces odstraňování hlubších příčin. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že užívané hormony narušují křehký systém zpětné vazby regulace štítné žlázy. Všechny tyto produkty způsobí jakousi „fixaci“ systému, a tím brání normálnímu přílivu a odlivu hormonu, procesům, které se v našich tělech odehrávají neustále, ve dne v noci. Některé z těchto produktů jsou rovněž do jisté míry toxické.

Za jeden z nejúčinnější přírodních doplňků stravy, který však neobsahuje žádné hormony, považujeme Thyrotonin, unikátní komplex organických minerálů na podporu štítné žlázy.

Strava a její schopnost ovlivňovat činnost štítné žlázy

V dnešní době je velmi častou a nezanedbatelnou příčinou potíží se štítnou žlázou strava. Tento fakt je třeba mít neustále na paměti. V současné době existuje velké množství studií a článků o prospěšnosti a škodlivosti určitých potravin na některé orgány. A týká se to rovněž štítné žlázy.

Nejprospěšnější potravinou pro správnou funkci štítné žlázy je ta, jež obsahuje jód. O prvcích, které zabraňují vstřebávání jódu do těla bylo již psáno výše. Mezi potraviny s obsahem jódu patří všechny druhy ryb, mořské řasy a rovněž některé suchozemské potraviny. U těch ale do velké míry záleží na tom, kde a jak se pěstují.

Z tohoto důvodu jsou většinou velmi kvalitním zdrojem jódu mořské plody. Je třeba ale říci, že většina z nich obsahuje velké množství rtuti, z tohoto důvodu jejich přílišnou konzumaci nedoporučujeme. Doktor.cz v tomto případě doporučuje doplňovat jód formou doplňku stravy.

Kelp – mořská řasa. Kelp je z našeho pohledu nejlepším přírodním zdrojem jódu (o dalších zdrojích se dočtete níže). Jedná se o přírodní potravinu, která obsahuje obrovské množství minerálů a stopových prvků a rovněž algináty, jež váží a pomáhají z těla odstraňovat toxické kovy, jakými jsou rtuť, kadmium, olovo, arzén a další kovy přítomné např. v mořských plodech.

Kelp se většinou prodává v kapslích. Za tým Doktor.cz můžeme doporučit např. produkty firmy Dr. Clark. Existují ale i méně kvalitní produkty, které obsahují jiné, méně hodnotné druhy této mořské řasy, ve kterých se může vyskytovat větší množství rtuti nebo nižší množství alginátů.

Co se týče ostatních druhů mořských řas, ty rovněž často obsahují mnohem větší koncentraci rtuti a naopak nižší obsah alginátů. Jedná se o řasy typu dulse, nori, hijiki, wakame a další.

Sardinky. Sardinky jsou dalším významným zdrojem jódu. Doporučujeme konzumovat 3 až 4 konzervy týdně. Avšak konzumaci větších ryb nedoporučujeme. Všechny sice obsahují jód, ale rovněž příliš vysokou hladinu toxických kovů, jež z nich dělají potravinu, která již organismu prospěšná není, což je velká škoda.

Potraviny pro štítnou žlázu škodlivé. Aby byla zachována správná funkce štítné žlázy, je potřeba se vyhýbat následujícím potravinám:

Cukrům, včetně těch obsažených v ovoci, ovocných šťávách a spoustě dalších potravinách. Cukry často způsobují reakci sympatického nervového systému, což v důsledku škodí štítné žláze a rovněž nadledvinkám.

Většině sójových produktů. Tyto produkty obsahují látky, které činnost štítné žlázy narušují. Zvlášť se vyvarujte všech nekvašených sójových produktů ve formě sójových proteinových prášků. Tofu a tempeh tak škodlivé nejsou, ale bohužel ani nijak pro funkci štítné žlázy prospěšné. Řadí se mezi potraviny obsahující nižší kvalitu bílkovin, jejichž konzumace jednou za čas nevadí, častěji ale ne.  

Kohoutkové vodě bez filtrování vody. Pitím kohoutkové vody, i té filtrované přes filtrační konvice a nekvalitní filtry, se do organismu dostávají toxické sloučeniny fluoru a chlóru. Proto doporučujeme pouze pramenitou vodu či tzv. živou vodu, která zajišťuje vyrovnané pH těla a je tak nejen štítné žláze, ale i celému tělu velmi prospěšná.

Rozhodně nedoporučujeme pít vodu upravenou metodou reverzní osmózy. Takto upravovaná voda tělo dostatečně nehydratuje a přesouvá ho jednoznačně do pozice jin. Rovněž obsahuje minimální množství stopových prvků, jde defakto o destilovanou vodu. Taktéž je voda z reverzní osmózy kyselá, tudíž nepomáhá nám neutralizovat acidózu organismu.

Potravinám, které kohoutkovou vodu obsahují. Tyto potraviny většinou rovněž obsahují chloridy a fluoridy, jež vytlačují jód z těla a doporučujeme jejich konzumaci minimalizovat. Jedná se o stovky potravin, mezi které patří i pečivo, teplé nápoje v restauracích, limonády a mnoho dalších.

Běžným chlebovým výrobkům. Ty mohou v sobě obsahovat bromidy. Velké procento chlebových výrobků rovněž obsahuje bělidlo, ve kterých se mohou vyskytovat chloridy, a rovněž kohoutkovou vodu s obsahem chloridů a někdy také fluoridů. Dalšími zápory je přidané železo u některých typů chleba a velký podíl pšeničné mouky u většiny těchto výrobků.

Rafinovaným a průmyslově upravovaným potravinám. Tyto potraviny neobsahují dostatečné množství živin, které jsou pro správnou funkci štítné žlázy potřeba.

Syrovému zelí, květáku, růžičkové kapustě a brokolici. Tyto druhy zeleniny obsahují menší množství prvků, které činnost štítné žlázy narušují. Procesem vaření se však tyto látky zničí, což následně dělá z této zeleniny vynikající potravinu.  Obecně doporučujeme většinu potravin vařit.

Varování: Neužívejte substituční hormony štítné žlázy, přípravky na podporu štítné žlázy, byliny, vitamíny ani minerály, které činnost štítné žlázy podporují či jinak upravují, pokud je Vaše hladina „čtyř“, tedy vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku, nízká. Situaci to může jen zhoršit.

Další přístupy k léčbě poruch štítné žlázy

1. Léčba jódem. Tato léčba je momentálně v celém světě velice populární. Jedná se o podávání převážně tzv. Lugolova roztoku (roztoku elementárního jodu a jodidu draselného ve vodě) či Iodoralu a jiných preparátů na bázi jódu. Jsme toho názoru, že toto je cesta správným směrem, v Doktor.cz máme pozitivní zkušenost s tinkturou od Dr. Clark. Nicméně přesto doporučujeme i užívání kelpu, a to z důvodů uvedených výše a také z toho důvodu, že preparáty na bázi jódu mohou zanechávat stopy na játrech, jinými slovy mohou být do jisté míry toxické. Ze zkušeností víme, že kelp tyto vedlejší účinky nemá. Koneckonců, lidé jej konzumují po tisíciletí.

Někteří odborníci však tvrdí, že ani kelp až tak bez vady není, jelikož také může obsahovat rtuť a jiné toxické kovy přítomné v moři. Jedná se o opodstatněnou obavu. Pokud však užíváme kvalitní produkty, např. ty vyvinuté centrem medicíny Dr. Clark, s toxicitou se nesetkáme. Důvodem může být vysoký obsah alginátů v těchto produktech, které mají tu vlastnost, že těžké kovy váží a následně odstraňují z těla.

2. Relaxační terapie typu meditace. Jedná se o vynikající doprovodný přístup k léčbě narušené činnosti štítné žlázy. Duševní cvičení a relaxace jsou podstatnou součástí přístupu k ozdravení organismu z pohledu nutriční vyváženosti.

3. Chiropraktické a jiné metody. Tyto metody mohou být velmi prospěšné. Mohou uvolnit zatuhlé krční svaly, které tlačí na krční obratle a ty v důsledku narušují činnost štítné žlázy. Kvalitní chiropraktické metody, terapeutické masáže, kraniosakrální terapie, rolfing a další metody tělesné manipulace pro jejich účinnost velice doporučujeme.

4. Masáž nohou a reflexologie. Další vynikající metody, jak uvolnit tělo i mysl a napomoci ke správné funkci štítné žlázy. Tyto metody jsou jednoduché a mohou být praktikovány jak např. rodinným příslušníkem doma, tak profesionálním reflexologem.

5. Jóga. Mezi některá cvičení, která působí na štítnou žlázu, jsou otáčení krku nebo přitažení hlavy k bradě a zatlačení na oblast štítné žlázy. Tato cvičení nedoporučujeme. A to z toho důvodu, že pokud se neprovádějí opravdu tak, jak mají, mohou organismu přivodit další potíže. Toto platí o všech polohách v józe.

6. Akupunktura a bylinné kúry. V některých případech může být akupunktura prospěšná. Vyhýbejte se však orientálním bylinným terapiím. Orientální byliny jsou z dlouhodobého pohledu bohužel příliš toxické. 

Bylinné kúry často obsahují simulanty a jiné toxické látky. Co se týče štítné žlázy, jedinou „bylinou“, kterou v tomto případě můžeme doporučit, je kelp.

Spirituální a esoterické aspekty onemocnění štítné žlázy

Štítná žláza se nachází přímo na úrovni pátého energetického centra v orientálních duchovních knihách nazývaného krční neboli hrdelní čakra. Tato oblast je centrem lidské vyjadřovací schopnosti, kterou je tvořena kreativní komunikace s okolním světem. Onemocnění štítné žlázy se někdy projevují silněji u těch osob, které mají potíže vyjádřit své mínění a pocity jasně, které si nevěří a nenacházejí přístup ke svému vnitřnímu hlasu a intuici. Tyto potíže se často týkají žen.

Zbavení se emočních traumat a úprava životního stylu rovněž štítné žláze prospívá. Pro odstranění onemocnění, u kterých hlavní roli hraje stres (týká se např. Gravesovy-Basedowovy choroby), je tento postup nezbytný.