Artritida a bolest kloubů

Onemocnění spojená s klouby, jako například artritida, jsou jednou z nejčastějších příčin fyzického postižení celosvětově. Klouby jsou jedním z nejvíce náchylných prvků lidského těla a mnoha lidem způsobují veliké utrpení. Musejí se proto postupně léčit, aby bylo zabráněno problémům s nimi a bolesti, jež způsobují. Obzvláštní péče pak musí být věnována kloubům, které nesou velký podíl váhy Vašeho těla.

Ve většině případů doktoři pouze předepisují prášky na bolest jako jsou protizánětlivé léky nebo nesteroidní antiflogistika (NSA), které mají výrazné vedlejší účinky. Hlavním problémem v tomto ohledu je, že většina doktorů nepátrá po hlubších příčinách artritidy, což u mnoha lidí způsobí zhoršení onemocnění. Naproti tomu nám věda zabývající se nutriční rovnováhou často umožňuje příčiny kloubního onemocnění nalézt a obyčejně i napravit.

DRUHY ARTRITIDY

Artritida je v lékařství klasifikována buď jako osteoartróza, která obvykle zahrnuje určitý stupeň ukládání vápníku v kloubech, nebo chronická revmatoidní artritida, což je více deformativní stav provázený většinou zánětem membrány vystýlající kloub a někdy i zánětem chrupavky. Tento stav dokonce může onemocnění šířit z kloubu na kloub. Dalšími druhy jsou méně časté typy traumatické artritidy, které jsou způsobeny v důsledku zranění nebo nehody a infekční artritidy, která bývá často způsobena tuberkulózou nebo jiným druhem infekce.

Artritida může vzniknout také v důsledku fibromyalgie, chronické únavy, vyčerpání nadledvinek a dalších příčin.

Revmatoidní artritida. Jedná se o závažné a velmi složité onemocnění. Výzkumy prokázaly spojitost mezi tímto onemocněním parazitární infekcí. O této skutečnosti svědčí i příznivá  reakce pacientů a zmírnění projevů artritidy po absolvování protiparazitní léčby, tento pozitivní vliv se však neprokázal ve všech případech. 

PŘÍČINY VZNIKU ARTRITIDY

Tyto mohou být rozděleny na mechanické, biochemické a jiné příčiny. Mezi mechanické příčiny lze zahrnovat důsledky fyzických zranění či nehod, vyosení nebo subluxace kloubů a problémy s vazy a šlachami, které mají vliv na klouby.

Mezi biochemické příčiny patří faktory jako nedostatek živin, obsah toxinů v kloubech (např. železo a mangan), stopy jiných minerálů jako vápník nebo měď, generalizované záněty v těle, které postihují klouby, nebo tendence k rozpadu tkáně nebo katabolismus, který ovlivňuje klouby.

Mezi biologické příčiny patří infekce či parazité, kteří infikují povrch kloubů. Stres a jiné psychologické faktory také často hrají důležitou roli při vzniku potíží s klouby, a to tak, že negativně ovlivňují chemické složení těla. Pokud je pravděpodobné, že příčiny vyosení páteře nebo jiných kosterních struktur, jsou mechanického charakteru (což je běžný jev), je potřeba tyto potíže napravit za asistence odborníků, kteří se těmito problémy zabývají. Zbytek tohoto článku se zabývá převážně biochemickými a výživovými příčinami artritidy, které je většinou snadné identifikovat pomocí vyšetření biodiagnostickou metodou.

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ARTRITIDY

Precizně provedené biodiagnostické vyšetření a jeho správně interpretované výsledky mohou odhalit více než půl tuctu příčin artritidy. Níže jsou uvedeny nejdůležitější indikátory, které jsou určující pro příčiny artritidy.

1. Zvýšená hladina vápníku. Obsah vápníku v krvi vyšší, než přibližně 70 mg/dL, může znamenat ukládání vápníku a dalších minerálů v kloubech. Více informací o tomto tématu se dočtete v článku věnovanému vápníku a jeho úloze v lidském těle.

2. Toxicita mědí. Měď je protizánětlivá živina, která je často spojena s artritickými změnami v těle, zejména při změnách rovnováhy obsahu mědi v těle. Jedná se o velmi častý jev dneška. Více informací o úloze mědi v těle se dočtete v souvisejícím článku.

3. Zvýšený poměr sodík / draslík v těle. Poměr sodík / draslík, který je vyšší než 5:1, často značí nadměrný obsah zánětlivých hormonů v těle nebo nějakou jinou příčinu zánětu. V této souvislosti lze za příčinu artritických změn uvést také akutní stres.

4. Snížená činnost nadledvinek a / nebo štítné žlázy. Nízká hladina sodíku a draslíku ve vztahu k vápníku a hořčíku je jev s názvem pomalé oxidace. Tento jev může být velmi důležitým faktorem pro vznik artritidy. Je také spojen s toxicitou mědi v těle, sníženou sekrecí nadledvinek a sníženou sekrecí hormonů štítné žlázy. Tyto faktory mohou způsobit bolesti kloubů a artritidu.

5. Nadměrný rozpad tkáně. Poměr sodíku k draslíku menší než asi 2:1, nebo fosforu na úrovni nižší než 13 mg/dL jsou spojeny s nadměrným katabolismem nebo poruchou tělesných tkání. Toto může ovlivnit jakékoli tkáně nebo orgány, ale často tato situace postihuje klouby, zejména pak ty nosné.

6. Zvýšená hladina železa, manganu, mědi, olova nebo jiných těžkých kovů. Tyto nerovnováhy mohou výrazně přispět nebo přímo vyvolat artritické problémy. K tomuto pak dochází několika mechanismy:

a) tyto látky se uloží přímo do kloubů

b) mají vliv na úroveň životně důležitých minerálních látek, což způsobuje nedostatky základních živin, které mají vliv na klouby

c) způsobení zánětlivé reakce

d) mohou nahradit životně důležité minerální látky v klíčových enzymech potřebných pro regeneraci a hojení kloubů

7. Únava. Mnoho ukazatelů v rámci vyšetření biodiagnostickou metodou velmi často vykazuje sníženou úroveň adaptivní nebo léčivé a regenerační energie organismu. Mezi příčiny patří zejména velmi pomalá nebo naopak velmi rychlá rychlost oxidace, snížení poměru sodíku / draslíku, nebo nadměrný obsah toxických kovů a další.

8. Dominance empatického chování. To je další, ač neortodoxní, avšak hojně se vyskytující příčina spojená s artritidou. Výsledky analýzy výživových deficitů často odhalí tento jev. Ukazatelem bývá, když se obsah draslíku pohybuje v hladině pod 5 mg/dL. Riziko je rovněž vyšší pokud je poměr sodík / draslík zvýšený nad 5:1.

Dominance empatie je osobnostní a životní postoj, kdy má člověk tendenci nadužívání empatického nervového systému. Tento systém není určen pro časté užití, výjimkou jsou mimořádné situace trvající krátkou dobu. Když ho pak člověk používá většinu času, oslabuje své tělo a podstatným způsobem narušuje trávení, odpočinek a další životně důležité funkce. To pak může snadno vést ke kloubním a mnoha dalším zdravotním problémům.

9. Poměr vápníku / hořčíku větší než cca 10:1. Tato nerovnováha je spojena s přemírou sacharidů v potravě, která může rovněž způsobit problémy s klouby. Tato příčina je také spojena s nerovnováhou vápníku a hořčíku, která může způsobit uložení vápníku z roztoku krve v kloubech a jiných tkáních.

10. Emocionální příčiny. Ty se mohou při vyšetření projevit nízkou úrovní důležitých minerálních látek, jako je například poměr sodíku k draslíku menší, než 2:1. Emocionální nerovnováha, jako je hněv, vztek, zášť a jiné zatěžují všechny tělesné systémy a mají také často za následek bolesti kloubů. Pro pacienty a vlastně i pro každého z nás je velmi prospěšné identifikovat vlastní emocionální tendence a vyvarovat se vzniku emočního stresu, který škodí našemu organismu.

NÁPRAVA KLOUBNÍCH POTÍŽÍ S POMOCÍ PROGRAMU VYVÁŽENOSTI STRAVY

STRAVA

Obecné. Odstranění rafinovaných škrobů, bílého cukru a dalších “nezdravých” potravin pomáhá snížit obsah chemických látek v potravě a zvyšuje množství živin. Nekvalitní rafinované potraviny musejí být nahrazeny kvalitnějšími. Konzumace vařené zeleniny a obecně pokrmů připravených v páře je v této souvislosti obzvláště užitečné.

Cukry a kvasinky. Přemíra cukrů v potravě může vést k závažným a těžko řešitelným kvasinkovým infekcím. K tomuto může dojít, aniž by to bylo provázeno nějakými specifickými symptomy – s výjimkou bolesti u některých lidí.

Tým Doktor.cz doporučuje eliminovat většinu cukrů, včetně ovoce, džusů, javorového sirupu, medu a dokonce i umělých sladidel, v největší možné míře. Eliminace rafinovaných cukrů je nemožná bez omezení  konzumace rafinovaných a zpracovaných potravin. Cukry také způsobují nevyváženost metabolismu vápníku, stimulují uvolňování inzulínu a zvýšenou zánětlivost. Mají i jiné nepříznivé účinky na tělo, které u některých lidí i přímo způsobují bolesti kloubů.

Potravinové alergie. Některé případy artritidy vykazují zlepšení po eliminaci potravin, které vyvolávají alergie. Nejčastějšími viníky jsou pšenice, kukuřice, kravské mléko a další mléčné výrobky a sója.

Doktor.cz v tomto případě svým pacientům doporučujeme snížit příjem zejména pšenice a kravského mléka. Někteří lidé však musejí odstranit ze své stravy i další potraviny, a to alespoň dočasně. Jakmile aplikujete tato pravidla, změna samotná může mít obrovský efekt, protože tělo není zatěžováno nevhodnými potravinami.

Cílem s vyváženosti stravy je snížení míry citlivosti organismu na potravu, tak, že je možné  konzumovat většinu potravin bez problémů. Zvýšení aktivity trávicího traktu však může trvat například rok, nebo i více. Stejně jako léčba například přemnožení Candida albicans, syndrom zvýšené propustnosti střeva a dalších problémů. Relaxace a jiné faktory životního stylu jsou také nezbytné pro úspěšnou léčbu střevní nerovnováhy.

Alergie na lepek. Nesnášenlivostí lepku se dočasně vyskytuje u mnoha lidí s artritidou. Cítí se lépe, když nekonzumují potraviny s obsahem pšenice, špaldy, ovsa, ječme a žita. Potraviny s obsahem těchto látek jsou bohužel v naprosté majoritě v obchodech i restauracích v České republice. Je proto nutné věnovat složení potravin a pokrmů velkou pozornost.

Stejně jako u všech alergií je cílem dosažení stavu, kdy člověk ztratí citlivost přinejmenším k některým z těchto potravin tak, aby životní styl člověka nemusel být tolik restriktivní. Přesto je absolutní vyloučení lepku z jídelníčku vynikající pro organismus. Jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak pomoci trávení, hojení střev a  často i snížit i bolesti kloubů.

Omega-3 mastné kyseliny. Většina lidí potřebuje konzumovat více omega-3 mastných kyselin, a to zejména vzhledem k rozšířenému používání rostlinných olejů a vykrmování hospodářských zvířat kukuřicí namísto toho, aby byl dobytek živen přirozeným způsobem, tedy spásáním trávy.

Konzumace potravin chudých na omega-3 mastné kyseliny se můžeme vyvarovat konzumací masa z volných chovů a bio certifikovaných farem, konzumací plnotučných mléčných výrobků a rybího oleje, nebo také oleje ze lněného a konopného semena. Losos nebo sardinky až dvakrát týdně jsou v také pořádku, ale jiné ryby již v tomto ohledu nejsou tak vhodné, protože buď obsahují méně omega-3 mastných kyselin a / nebo obsahují více rtuti a jiných toxických kovů.

Stravovací návyky. Klid a relaxace během jídla, pomalé jedení a důkladně žvýkání pomáhá získat více živin z potravy a podporuje rovněž lepší trávení. Vždy po jídle seďte ještě alespoň 10 minut, než budete pokračovat  v práci či jiné činnosti. Delší odpočinek je pak samozřejmě ještě lepší a přínosnější.

ŽIVOTNÍ STYL

Dostatek odpočinku. Bolest kloubů se většinou zhorší, pokud je člověk unavený. Po ránu bývá bolest větší, jelikož nadledvinky jsou po noci vyčerpané a k tomu, aby nadledvinky fungovaly správně, potřebují odpočívat. Většina lidí potřebuje 10 hodin spánku. Je rovněž dobré chystat se k spánku už kolem 9 hodiny večerní, jelikož hodiny, které spánku věnujeme před půlnocí, jsou pro náš organismus nejblahodárnější.

Cvičení a hluboké dýchání. Nejlepším typem cvičení jsou středně zátěžové aktivity. Příliš velká aktivita, zvláště při běhání, ale i jiných sportovních činnostech, které příliš zatěžují klouby, není vhodná a může být příčinou traumatické artritidy. Lehké aktivity, jako například chůze, jsou nejlepším řešením, jelikož klouby příliš nenamáhá.

Nejlepší je však cvičení, při kterém se učí hluboké dýchání do břicha, jako např. jóga. Tato metoda je nejúčinnější, pokud se vykonává při cvičení, ale dá se praktikovat celý den. Pomáhá okysličovat tělo, zlepšuje krevní oběh, masíruje orgány a mnohem více.

Duševní očista. Kontrola emocí, posilování mysli, meditace, metody duševní očisty, jakými jsou např. biologická zpětná vazba, poradenství a jiné, pomáhají snižovat zanícení v těle. U některých případů artritidy, zejména těch, které mají silnou provázanost s emoční složkou, je duševní očista velmi důležitá.

Ostatní terapie. Občas, např. u akutních případů, kdy je potřeba zmenšit zánět, zlepšit hybnost a pružnost, zmírnit bolest a srovnat tělo, aby bylo zabráněno dalšímu poškození kloubů, je potřeba aplikovat i jiné metody. Aby nedošlo k narušení křehké rovnováhy chemického složení těla, měly by tyto metody být aplikovány spolu s programem vyváženosti výživy.

Nastavení programu vyváženosti výživy na základě výsledků biodiagnostického vyšetření. Většina lidí, i přesto, že dodržuje zásady správné životosprávy, často ještě potřebuje nastavit specifickou, celkově vyživující terapii. Program vyváženosti výživy v sobě zahrnuje určení vhodné stravy na základě metabolického typu člověka, několik pečlivě vybraných doplňků stravy, tipy, jak zlepšit životní styl, program detoxikace organismu, saunování a kávových klystýrů a program duševní očisty.

Nahřívání infračervenými paprsky je často účinné, protože podstatně zvyšuje krevní oběh v kloubech, do kterých se jinak dostane málo krve, což přispívá k hromadění toxických látek.  Infračervené paprsky jsou rovněž prospěšné při hojení kloubů. Léčba zanícených tkáních, které mají nízký krevní oběh, je podstatně složitější.

Saunování také pomáhá tělu bojovat s chronickými záněty, uvolňovat šlachy a vazy. Aktivuje také vylučovací orgány, které zbavují tělo toxinů, které se v něm hromadily delší dobu (ve většině případů roky). Saunu s elektrickými kamny je možné postavit si i doma.

Kdy se uzdravím? Po nastavení změn ve stravě a životním stylu, spolu s nasazením programu vyváženosti výživy sestaveném na bázi výsledků biodiagn¨ostického vyšetření začnou problémy s artritidou ustupovat po několika týdnech. U chronických případů může proces vedoucí k úplné obnově kloubních chrupavek trvat měsíce, někdy i roky.

LÉČBA PŘÍZNAKŮ ARTRITIDY

Léčba příznaků artritidy pomůže odstranit bolest a zvýšit hybnost. Pokud je ale u pacienta nastaven program vyváženosti výživy, není tato léčba ve většině případů potřeba. Většina metod, které se soustřeďují na potlačení příznaků, v podstatě jen oddaluje léčbu na hlubší úrovni, vychyluje tělo z rovnováhy a zanáší tělo dalšími toxiny. Než však dojde ke změnám na hlubší úrovni, je v některých případech potřeba léčbu příznaků na krátkou dobu aplikovat.

Léky konvenční medicíny. Léčba artritidy konvenčními medikamenty je především miliardový business, který nejenže ve většině případů problém nevyléčí, ale ještě ho zhorší, a to tím, že prohlubuje degeneraci orgánu a díky silným vedlejším účinkům léků způsobuje další zdravotní vady a dokonce smrt.

Podle studií Americké lékařské asociace (APHA) způsobí vedlejší účinky protizánětlivých léků ročně 10 000 úmrtí a minimálně 100 000 hospitalizací. Tato čísla jsou pravděpodobně ještě vyšší, jelikož spousta vedlejších účinků není tak zřejmá. Podobný výzkum dosud nebyl pro Evropu nebo dokonce Českou republiku proveden, avšak výsledky by se pravděpodobně příliš nelišily.

Steroidy. Většinou se předepisují dva typy léků a jedním z nich jsou steroidy. Mezi tyto léky spadá kortizon, prednison a podobné. V případě, že se užívají dlouhou dobu, přestavují nejhorší typ léků na problémy s klouby. Způsobují vyčerpání nadledvinek, únavu, ztrátu kostní hmoty a osteoporózu a spoustu dalších potíží. Ale jsou silné, v některých případech mohou zastavit bolest i za několik minut. Nenechte se však zmást, tento efekt rozhodně neznamená, že se jedná o nejlepší možnou variantu.

Jednou z aplikací steroidů je vpíchnutí do kloubu, což umožňuje dočasné zbavení se bolesti. Tento stav někdy trvá několik měsíců a déle. Metoda vpichu je v dlouhodobém měřítku rozhodně bezpečnější, než konzumace tablet. Steroidní krémy jsou rovněž bezpečnější než tablety, ale mohou způsobit např. kožní problémy.

Protizánětlivé léky a nesteroidní antiflogistika (NSA). Tyto léky, mezi které patří ibuprofen, aspirin, naproxen a spousta jiných, často způsobují žaludeční krvácení, onemocnění jater, ledvin a jiných orgánů. Tyto léky jsou cenově dostupné a volně prodejné. Užívejte je ale střídmě a jen, pokud musíte.

Než si vypěstujete závislost na některém z výše uvedených léků, zkuste raději nejdříve výživové preparáty a přírodní metody léčby. Pokud tak uděláte, léky na chemické bázi by neměly být potřeba. Kvalitní přírodní protizánětlivý produkt je například bylinná tinktura Anti-Inflammatory. Pro prevenci pak Doktor.cz doporučuje například produkt Živá buňka VI.. Vynikajících preventivních účinků rovněž docílíte pitím speciální směsi bylin ve formě čaje.  Je rovněž dobré konzumovat více omega-3 mastných kyselin či bioflavinoidů, jež pomáhají od bolesti, i když tyto látky samy o sobě odstranit hlubší příčiny problému nedokáží.

Operace (výměna kloubu). V mnoha ohledech je u některých případů operace lepším řešením, než vleklá léčba nesteroidními protizánětlivými léky. Ale i operace s sebou přináší komplikace, jakými jsou například dysfunkce kloubu, záněty, vysoké náklady, někdy i nutnost další operace, srůsty, a další, z čehož nejhorší je smrt na operačním lůžku. Pokud zvažujete operaci či jiné lékařské zákroky, vždy se o možných vedlejších účincích a komplikacích poraďte alespoň se dvěma lékaři.  

Proloterapie. Proloterapie je zajímavá metoda, jak odstranit specifické kloubní potíže vstříknutím sklerotizačního roztoku, ve většině případů cukru, do kloubu. Roztok způsobí, že dojde ke zkrácení některých vazů a stáhnutí kloubu, čímž se zabrání dalším problémům. Tato metoda je účinná hlavně u potíží se ztrátou chrupavky, a pokud je provedena zkušeným ortopedem, je bezpečnější, než operace.   

Výživová léčba příznaků. Přestože výsledky této léčby nejsou tak stálé, může tento druh léčby pomoci od bolesti některých kloubů. Protizánětlivé doplňky stravy zahrnují omega-3 mastné kyseliny (rybí olej), vápník, hořčík a zinek. 

Pro zmírnění potíží je dobré vyhnout se veškerému citrusovému ovoci (vizte výše), zelenině z čeledi lilkovitých, tedy bramborám, rajčatům, lilkům a paprikám. Alergickou reakci může způsobit ale jakákoliv potravina. Užívání adaptogenních a jiných bylin, mezi které patří Harpagopyt ležatý (čertův spár), glukosamin, arginin, vitamín B3 (niacinamid), B-komplexmethylsulfonylmethan (síra, MSM), cetyl myristoleát, kyselina hyaluronová a užívání homeopatik mohou pomoci odstranit záněty a bolesti v kloubech.

K okysličování buněk a odstranění volných radikálů, které poškozují kloubní tkáně, se užívají vitamíny A, C a E, silica, selen a germanium, ale také metody kyslíkové terapie, mezi které patří ozónová terapie, hyperbarická kyslíková terapie či vodíková terapie.

Obklady a zábaly z přírodního bahna mohou být v některých případech také účinné. Koloidní stříbro a antiseptické byliny mohou pomoci v případech, kdy je příčinou potíží zánět. Bolest kloubů se dá také odstranit nahříváním pomocí lampy s infračervenými paprsky. Doporučujeme postiženou oblast nahřívat 10-15 minut několikrát denně.

Pozitivní účinky mohou rovněž mít fyzioterapeutické metody, např. rolfing, strukturální integrace, jóga, pokud se provozuje opatrně a pod odborným dohledem, masáže, ale i léčba energií a spoustu jiných.

I když tyto typy léčebných metod mají své místo na slunci, domníváme se, že nejlepších výsledků je dosaženo celostním přístupem k problému, tedy vyvážeností všech potřebných látek v těle. Nerovnováha životně důležitých látek v těle je velmi častou příčinou problémů. Pokud jsou živiny v rovnováze, dochází i k úplnému odstranění potíží, i když cesta k nastolení rovnováhy může být někdy trošku delší.

ZÁVĚREM

Výzkum zabývající se živinami v těle odhalil minimálně 10 příčin artritidy související s jejich nedostatkem nebo přebytkem. Přírodní léčebné metody mohou v mnoha případech stavy artritidy zlepšit, a to i ty těžko odstranitelné. K tomu, aby byly příčiny identifikovány a úplně odstraněny je však potřeba pečlivě nastavený, individualizovaný program vyváženosti výživy spolu se změnami ve stravě, změnou životního stylu a vhodných doplňků.